Αξιολόγηση Οικονομικής & Εμπορικής Θέσης Επιχείρησης – Εντοπισμός Κινδύνων & Ευκαιριών

Αξιολόγηση Οικονομικής & Εμπορικής Θέσης Επιχείρησης - Εντοπισμός Κινδύνων & Ευκαιριών (για Οικονομικούς και Μη)

Διάρκεια : 9 ώρες


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 


Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη μίας Επιχείρησης, σε οποιοδήποτε τμήμα και αν βρίσκονται (π.χ. Πωλήσεις, Οικονομικό, Αγορές, Αποθήκη, Λογιστήριο, Παραγωγή, Credit Control, Ανθρώπινο Δυναμικό, ΙΤ κλπ.)

καθώς και σε Ανώτερα Στελέχη της Διοίκησης των επιχειρήσεων που θέλουν:

– Nα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες στην οικονομική ανάλυση

– Να μπορούν να υποστηρίζουν και να τεκμηριώνουν  τις αποφάσεις τους

 

Σκοπός / Οφέλη Προγράμματος :

Το σεμινάριο αυτό βοηθάει να εμπεδώσουμε γνώσεις και τεχνικές που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε :

 • Πως πρέπει να αποφασίζουμε
 • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κάθε απόφαση (πχ για θέματα πωλήσεων, παραγωγής, πελατών, προμηθευτών, εξόδων, κοκ)
 • Τις επιπτώσεις των αποφάσεων μας
 • Την θέση της επιχείρησης μας
 • Τις προοπτικές της επιχείρησης μας
 • Τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που πρέπει να διαχειριστούμε
 • Τον ρόλο και τον βαθμό ευθύνης του τμήματος που βρισκόμαστε

Επιπροσθέτως βοηθά τα στελέχη  :

 • Να εξοικειωθούν με τα βασικά οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης, τις μεταξύ τους σχέσεις, και τον τρόπο συμπεριφοράς τους
 • Να ερμηνεύουν με αντικειμενικό τρόπο, τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων
 • Να κατανοήσουν τον οποίο κάθε οικονομικό μέγεθος μπορεί να επηρεάσει την αγορά
 • Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία και δείκτες για διάγνωση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση
 • Να είναι σε θέση να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση πελατών / προμηθευτών αλλά και των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

 

Ενδεικτική Θεματολογία : 

  • Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων
  • Πώς συσχετίζονται και πως αλληλοεπηρεάζονται  τα επιμέρους Οικονομικά και Εμπορικά δεδομένα
   • Πως «διαβάζουμε» μια εμπορική / οικονομική Αναφορά και μία Οικονομική Κατάσταση
   • Πως εξάγουμε σωστά συμπεράσματα
   • Χρηματοοικονομικοί & Εμπορικοί Δείκτες
   • Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών
   • Ναι μεν εμπορικά κέρδη … αλλά και ταμιακή «ζημιά»
   • Συνήθεις ερωτήσεις και απορίες
  • Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
   • Πως εκδηλώνονται οι κίνδυνοι για την πορεία της επιχείρησης (κίνδυνοι σε θέματα πωλήσεων, αποθεμάτων, πιστώσεων, αγορών, παραγωγής, οικονομικοί, κ.ο.κ)
   • Ποιες οι μέθοδοι διαχείρισης των κινδύνων 

   

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.