Αναγνωρίζοντας την Σπουδαιότητα της Εργασίας σου

Αναγνωρίζοντας την Σπουδαιότητα της Εργασίας σου

Τρόποι Ευαισθητοποίησης Εργαζομένων για τη Σπουδαιότητα του Ρόλου τους

Διάρκεια : 4 ώρες

Τιμή : 90 €

Ημερομηνία :23 & 30 Μαίου  2024

Ώρες : 18:00 – 20:00

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
 • Δυνατότητα Πιστοποίησης κατόπιν εξετάσεων

Σε ποιους απευθύνεται :

Το παρόν σεμινάριο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τη σπουδαιότητα του έργου τους και τη βελτίωση της εσωτερικής τους συνειδητοποίησης ως εργαζομένων. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου τους, να αντιλαμβάνονται την επίδραση που έχουν στον οργανισμό και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τη σημαντικότητα του έργου τους. Απευθύνεται σε εργαζομένους όλων των βαθμίδων.

 

Μεθοδολογία :

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στο σεμινάριο περιλαμβάνει δυο βασικά στάδια:

Θεωρητική Εξήγηση: στοχευμένη παρουσίαση θεωρητικού υλικού και έννοιες που σχετίζονται με τη σπουδαιότητα του έργου των εργαζομένων.

Συζήτηση και Ανταλλαγή Απόψεων: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τον ρόλο τους και την επιρροή που έχουν.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Συνειδητοποίηση της Σημασίας του Έργου:
  • Αναγνώριση της σημασίας του κάθε ατόμου και του ρόλου του στον οργανισμό
  • Εκτίμηση της επίδρασης της εργασίας τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
  • Απόκτηση αυτοπεποίθησης και ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης
  • Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Δεξιότητες:
  • Ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και εκφραστικότητας
  • Επίδειξη αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Αναγνώριση και αντιμετώπιση τυπικών επικοινωνιακών προκλήσεων
 • Συνειδητοποίηση της αυτο-αξίας:
  • Αυτογνωσία και αναγνώριση των προσόντων και δυνατοτήτων τους
  • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης
  • Αναγνώριση της συμβολής τους στην επιτυχία της οργάνωσης

 

 

Εισηγήτρια: Ναταλία Στεφανίδη

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.