Finance for non-Financials

Finance for non-Financials

Με Γιάννη Ζησιμάτο μέσω Zoom

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 

 • Πως διαβάζουμε έναν Ισολογισμό (Balance Sheet) και πως τα Οικονομικά Αποτελέσματα (P&L) ?
 • Δείκτες (KPIs) αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. Πως τους ερμηνεύουμε ?
 • Άμεσα / έμμεσα, σταθερά / μεταβλητά κόστη και η μέθοδος του Νεκρού Σημείου
 • Μικτό Κέρδος και πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ποια τα βέλτιστα % Μικτού Κέρδους : % Margin και % Markup.
 • Πρακτικά παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο που επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)
 • Έννοιες όπως : Margin, Markup, DSO, Aging, DIO, DPO, Break Even, EBITDA, Gross Sales & Discounts, Forecast, Credit Control, Gross & Net Profit, YTD, CCC, On credit.

Σε ποιους απευθύνεται :

 

Σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους και προσωπικό όλων των λειτουργειών και τμημάτων μίας επιχείρησης

 

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.