Δημιουργία Αποδοτικών Οργανισμών: Διαχείριση και αύξηση της Απόδοσης της επιχείρησης

Δημιουργία Αποδοτικών Οργανισμών: Διαχείριση και αύξηση της Απόδοσης της επιχείρησης

Διάρκεια : 14 ώρες

Κόστος : 250 € / Συμμετοχή

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό


Σε ποιους απευθύνεται :

Σε Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Ανθρώπινου δυναμικού, Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

 

Σκοπός του σεμιναρίου :

Εστίαση των εργαζομένων στην απόδοση και τα κέρδη, με δημιουργία κουλτούρας απόδοσης στην επιχείρηση, παρέχοντας μεθόδους και συστήματα βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπων, των πόρων και των λειτουργιών, για αύξηση των κερδών με αποτέλεσμα την ευημερία της επιχείρησης και των εργαζόμενων σε αυτή.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Αναφορά στις βασικές σύγχρονες αρχές της Διαχείρισης της Απόδοσης και τις σχετικές διαδικασίες.
 • Παροχή συστήματων και εργαλεία στοχοθέτησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης των εργαζόμενων και βελτίωσης της Απόδοσης.
 • Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Θεματολογία:

 • Τα συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης ως μέσο βελτίωσης της απόδοσης της επιχείρησης

Τι σημαίνει Απόδοση και Αξιολόγηση των ανθρώπων, των λειτουργιών και πώς συνδέονται με την υλοποίηση της στρατηγικής και το επιπέδο απόδοσης της επιχείρησης.

 • Ο ανθρώπινος παράγοντας στην απόδοση της επιχείρησης. Βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων
 • H αξία και η αξιοποίηση της κάθε θέσης στην επιχείρηση για την υλοποίηση της στρατηγικής
 • Οργανόγραμμα, θέσεις εργασίας, ρόλοι, αρμοδιότητες, υπευθυνότητες, αναφορά, υπευθυνότητες
 • Το Όραμα, Η αποστολή, οι Αξίες και η Στρατηγική συνδεδεμένα με την απόδοση
 • Η βαρύτητα των τμημάτων και η ορθολογιστική διαχείριση για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων και στρατηγικές
 • Διαδικασίες, Πολιτικές, Κανόνες και πρακτικές
 • Συσχέτηση θέσεων εργασίας, συνεργασία και δυναμικές μεταξύ θέσεων και τμημάτων
 • Αυτάρκεια της επιχείρησης = Δημιουργία κουλτούρας Απόδοσης
 • Διάγνωση της κατάστασης και στοχευμένη ανάπτυξη
 • Διάγνωση ικανοτήτων των εργαζομένων και του οργανισμού
 • Στρατηγικές και τακτικές ‘’δέσμευσης’’ των ανθρώπων στην επιχείρηση και τους στόχους της
 • Θέσπιση στόχων – παρακολούθηση-αναπροσαρμογή-αξιολόγηση- ανταμοιβές
 • Προσανατολισμός στοχοθέτησης στις ανάγκες και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης
 • KPIs απόδοσης- καθορισμός – μέτρηση ( Επίπεδα: εταιρίας-τμήματος-ατόμου). Μετατροπή ποσοστικών & ποιοτικών στόχων σε μετρήσιμους.
 • Προτεραιοποίηση διευθέτησης σημαντικών ζητημάτων και άμεση επίλυση ‘’ασήμαντων προβλημάτων’’
 • Τακτικές και συστήματα διαχείρισης της απόδοσης
 • Πώς ανατρέπουμε καταστάσεις χαμηλής απόδοσης
 • Πώς διατηρούμε ενεργή την υψηλή απόδοση σε βάθος χρόνου
 • Δημιουργία ενεργητικού κλίματος απόδοσης
 • Αξιολόγηση της απόδοσης. Δικαιοσύνη στην αξιολόγηση. Αποφυγή δυσκολιών και φόβου.
 • Αντικειμενική και μετρήσιμη αξιολόγηση της απόδοσης
 • Η αξία του κατάλληλου, ανοικτού και ενεργητικού feedback. Τεχνικές. Το δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου να λαμβάνει αξιολόγηση και ειλικρινές feedback σε σχέση με την απόδοσή του
 • Διαχείριση των συμπερασμάτων αξιολόγησης
 • Συνεχής βελτίωση ατόμων, ομάδων, οργανισμού
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός αναγκών Ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση ταλέντων και ανάπτυξη ανθρώπων- Στοχευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Συστήματα μισθών και ανταμοιβών ( φιλοσοφία και εργαλεία βελτιστοποίησης). Μέθοδοι και εργαλεία δίκαιων και ανταποδοτικών αποδοχών. (Ανταμοιβές σύμφωνα με την αποδοση, τις ανάγκες & δυνατοτήτες τις επιχείρησης, τις κατάλληλες πολιτικές, τα κριτήρια και τους παράγοντες καθορισμού. Κινητοποιός κάλυψη αναγκών των εργαζομένων. )
 • Το κατάλληλο ‘’κλίμα’’ στην επιχείρηση για ανάπτυξη κουλτούρας εστιασμένης στην Απόδοση.
 • Πολιτικές σεβασμού στην διαφορετικότητα των ανθρώπων της επιχείρησης ( εφαρμογή νέου Ν. 4808/2021, για την προστασία της εργασίας, με υποχρέωση των επιχειρήσεων για θέσπιση πολιτικών άρσης διακρίσεων και προστασίας κατά της βίας)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για τον προγραμματισμό του σεμιναρίου!


Εισηγήτρια: Σταματία Γεράση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.