Νομοθετικές Αλλαγές (Ν. 4548/2018)

Νόμος 4548/2018 : Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών

Διάρκεια : 9 ώρες 

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό


Σκοπός του σεμιναρίου :

Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις αλλαγές που αφορούν την Α.Ε. με τον Ν. 4548/2018.

 

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρόσωπα που σχετίζονται με εταιρικές οικονομικές λειτουργίες, ειδικότερα,

 • Οικονομικούς Διευθυντές, Ορκωτούς Ελεγκτές, Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων, Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα,
 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Επιχειρηματίες, Ελεύθερους παγγελματίες, Νομικούς,
 • Οποιονδήποτε επιθυμεί να αντιλαμβάνεται την τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

Τροποποιήσεις και νομικό πλαίσιο της Α.Ε.

 • Βασικοί άξονες των τροποποιήσεων
 • Έναρξη ισχύος του Νόμου
 • Σύσταση και τροποποιήσεις Καταστατικού. Χρόνος Εναρμόνισης των Καταστατικών, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
 • Ακυρότητα εταιρίας
 • Μετοχικό κεφάλαιο και Εκδιδόμενοι από την εταιρία τίτλοι, Εισφορές σε είδος και αποτίμηση (ελάχιστο όριο, αξία κάθε μετοχής, είδη μετοχών)
 • Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός μελών, κανόνες εκλογής μελών, τρόπος συγκρότησης σε σώμα, θητεία και αρμοδιότητες, απαρτία, μονομελές διοικητικό όργανο, λειτουργία, ευθύνη, εταιρική αγωγή, ελαττωματικές αποφάσεις, σύνταξη πρακτικών και δημοσιότητα, συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές)
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Γενική Συνέλευση (αρμοδιότητες, σύγκλιση, πλειοψηφία, λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, ελαττωματικές αποφάσεις)
 • Δικαιώματα μειοψηφίας. Ενώσεις μετόχων
 • Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις
 • Διάθεση κερδών (κανόνες και περιορισμοί) Μέρισμα ( τρόπος λήψης σχετικών αποφάσεων)
 • Λύση και εκκαθάριση

 


Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για τον προγραμματισμό του σεμιναρίου!


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.