Επιτυχημένη Επιχείρηση: Ηγεσία, Συνεργασία, ∆ηµιουργία Aποτελεσµατικών Οµάδων

Επιτυχημένη Επιχείρηση: Ηγεσία, Συνεργασία, ∆ηµιουργία Aποτελεσµατικών Οµάδων

Διάρκεια : 9 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό


Σε ποιους απευθύνεται :

Σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων (ανεξάρτητα αν είναι διοικητικοί ή  πελατειακοί, υφιστάμενοι ή προϊστάμενοι-διευθυντές, έμπειροι ή άπειροι, πτυχιούχοι & μη)

που είναι, όμως, «υποχρεωμένοι» να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνουν  τους  προσωπικούς  &  τους  επαγγελματικούς  στόχους  τους.

 

Σκοπός του προγράμματος :

Να γίνει αντιληπτή για τους στόχους μίας επιχείρησης  η σημασία της βελτίωσης του τρόπου συνεργασίας στο χώρο της δουλειάς όχι μόνο όλων των εργαζομένων μεταξύ τους,

αλλά και του συνόλου των άλλων ομάδων – τμημάτων – διευθύνσεων – μονάδων  και  ενδεχομένως  των  υπολοίπων περιοχών  λειτουργίας  στις  τάξεις  της.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Ηγεσία ή Management;
 • Πως ο ηγέτης οδηγεί την επιχείρηση σε επιτυχημένες ομάδες
 • Τι είναι ομάδα; Διαφορά ομάδας από ένα σύνολο ατόμων
 • Ο «μύθος»  της  αποτελεσματικής  ομάδας
 • Λόγοι δημιουργίας  ομάδων  στον  εργασιακό  χώρο
 • Πώς συνεργάζονται  άτομα  με  διαφορετικές  ικανότητες;
 • Γιατί ένα   ικανό  άτομο  μπορεί  να  αποτύχει  σαν  μέλος  μιας  ομάδας;
 • Τι ρόλο παίζει κατάλληλη διαδικασία επιλογής για την σωστή λειτουργία μίας ομάδας;
 • Γιατί αποτυγχάνουν  στους  στόχους  τους  ομάδες  με αποδεδειγμένα  ικανά  άτομα;

 

Εσωτερική  δομή  &  δυναμική  ομάδων :

 • Τυπικές &  άτυπες ομάδες

–     Ποιο  είναι  το  άριστο  μέγεθος  μίας  ομάδας;

–     Δημιουργία,  ενότητα  &  ανάπτυξη  ομάδας

 • Από τι προέρχονται και πώς αντιμετωπίζονται οι αρνητικές συμπεριφορές σε μία ομάδα;

–     Χαρακτηριστικά  &  προϋποθέσεις  λειτουργίας  αποτελεσματικής  ομάδας

–     Ποια  είναι  τα  βασικά  πλεονεκτήματα  της  ομαδικής  εργασίας;

 • Προβλήματα &  αίτια  αποτυχίας ομάδας.

 

Η πυραμίδα μιας αποτελεσματικής ομάδας :

 • Ποιες ικανότητες  είναι απαραίτητες  για  το  «κτίσιμο & το δέσιμο»  μίας  ομάδας;

–     Ατομικές  συμπεριφορές  &  «δέσιμο»  ομάδας

–     Τύποι  μελών  της  ομάδας  (κατά  Belbin)

–     Συλλογική  λήψη  αποφάσεων

–     Η  επικοινωνία  στις   αποτελεσματικές   ομάδες

–     Η  σημασία της  παροχής κινήτρων  στη  συντήρηση  μίας αποτελεσματικής  ομάδας

 • Τα ατομικά  ή  τα  ομαδικά  κίνητρα  αναπτύσσουν  μία  αποτελεσματική  ομάδα;
 • Η προώθηση εξωεπαγγελματικών σχέσεων βοηθάει ή αποτρέπει την ομαδική παραγωγικότητα;

 

Διατήρηση και ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ομάδας :

 • Για μία  σωστή  ομάδα:  Αντιπαράθεση  ιδεών  και  όχι  προσωπικοτήτων
 • Η σημασία της κατάλληλης τοποθέτησης προσωπικού για τη δημιουργία της
 • Η συμβολή  της ηγεσίας στη  διαμόρφωση  μίας  αποτελεσματικής  ομάδας
 • Πώς οι  στόχοι  κρατούν  μία  ομάδα  συγκροτημένη;
 • Πόσο βοηθάει  την  ανάπτυξη  της  ομάδας  η  Συναισθηματική  Νοημοσύνη;

     Ο  ρόλος  των   ανταμοιβών  &  των  επιπλήξεων  (θετική  &  αρνητική  ενίσχυση)

–     Πότε  οι  συγκρούσεις  των  μελών  μιας ομάδας  είναι  εποικοδομητικές;

–     Μεθοδολογία   τροποποίησης   συμπεριφοράς

–     Η  σημασία της  κατάλληλης  επικοινωνιακής έκφρασης

Ατομικές &  ομαδικές  ασκήσεις  –  Case   studies

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.