Ολοκληρωμένο 20ωρο Πρόγραμμα Aνάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων : Soft Skills & Managerial Skills

Ολοκληρωμένο 20ωρο Πρόγραμμα Aνάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων : Soft Skills & Managerial Skills

Διάρκεια : 20 ώρες 

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 


Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Team Leaders και Προσωπικό όλων των λειτουργειών και τμημάτων μίας επιχείρησης.

 

Σκοπός / Οφέλη προγράμματος :

Το σεμινάριο αποτελείται από οκτώ masterclasses με σκοπό το κάθε ένα να δημιουργεί  μία αυτοτελή ενότητα. Με την ολοκλήρωσή τους, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την επικοινωνία τους σε κάθε επίπεδο, να γίνουν οι ίδιοι υπεύθυνοι για την οριοθέτηση και την ανάπτυξή τους στην εργασία τους, να διαχειριστούν τριβές και συγκρούσεις, να επωφελούνται των αλλαγών, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τεχνικές πειθούς, να διαχειρίζονται τον χρόνο και το εργασιακό άγχος προς όφελός τους, αλλά και να ταξινομούν και να προτεραιοποιούν τις αρμοδιότητες και τα projects τους.

 

Ενδεικτική Θεματολογία : 

Masterclass 1: Communication Experts

 • Communication Experts
 • Τρόποι, είδη, στάδια Επικοινωνίας
 • Κωδικοποίηση / Αποκωδικοποίηση Μηνύματος
 • Ανατροφοδότηση (Feedback): ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης επικοινωνίας
 • Follow Up: ένας σπουδαίος σύμμαχος επιτυχίας
 • Εμπόδια στην επικοινωνία
 • Ενεργητική – Παθητική Ακρόαση
 • Τρόποι ενίσχυσης της ενεργητικής ακρόασης
 • Λεκτική Επικοινωνία – Παραγλώσσα: Ηχόχρωμα, Τονικότητα, Ένταση Φωνής
 • Επιτυχημένη επιλογή λέξεων, θετικότητα επικοινωνίας & επαγγελματικό λεξιλόγιο
 • Μη λεκτική επικοινωνία
 • Γλώσσα Σώματος: κατανόηση και αποκωδικοποίηση
 • Έλεγχος της συνολικής επικοινωνίας μου
 • Τεχνικές επιβολής

Masterclass 2: Conflict Management

 • Conflict Management
 • Χειρισμός διαφωνιών
 • Τεχνικές Πειθούς
 • Ορισμός Σύγκρουσης και Τριβής
 • Ρίζες & Συνέπειες Σύγκρουσης
 • Είδη και Επίπεδα Συγκρούσεων: είναι απαραίτητες οι συγκρούσεις ;
 • Αποτελεσματική Πρόληψη Συγκρούσεων
 • Μεθοδολογία επίλυσης Συγκρούσεων
 • Το αναπτυξιακό μοντέλο της σύγκρουσης
 • Εναλλακτικός χειρισμός Τριβών

Masterclass 3: Change Management

 • Αλλαγή και Συναίσθημα: η χρησιμότητα της αλλαγής
 • Στρατηγική προετοιμασία του προσωπικού, της ομάδας, του συνεργάτη, του πελάτη
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Αντίσταση στην Αλλαγή, Φόβος: σωματοποίηση και εκδήλωση στην εργασία
 • Αντιμετώπιση stress αλλαγών

Masterclass 4: Project Management

 • Project Management
 • Ορισμός και οργάνωση έργου
 • Κατάλληλη προετοιμασία, ανάθεση
 • Στρατηγικός σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος
 • Ηγεσία έργου: πώς να επιτύχω ατομικά και ομαδικά
 • Risk Assessment, Matrix & Risk Management
 • Reporting

Masterclass 5: Time Management

 • Διαμόρφωση Personal Agenda (P.A.)
 • Έλεγχος της κατανομής του χρόνου μου
 • Προτεραιοποίηση αρμοδιοτήτων
 • Επείγον ή Σημαντικό ;
 • Τεχνολογία και Διαχείριση Χρόνου
 • Η επικοινωνία ως κλειδί για την οριοθέτηση
 • Procrastination / αναβλητικότητα: συμπτωματολογία και έλεγχος

Masterclass 6: Stress Management

 • Ορισμός άγχους και εργασιακού stress
 • Σωματοποίηση και αναγνώριση
 • Ρίζες και αιτίες εργασιακού stress
 • Εναλλακτική Δράση: κατανόηση & αντιμετώπιση
 • Plan B: δημιουργία και εφαρμογή
 • Αν όχι τώρα, πότε ; Κατανόηση κατάλληλου χρονικού πλαισίου και αναγνώριση ευκαιριών

Masterclass 7: Συναισθηματική Νοημοσύνη

 • Τί είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και γιατί είναι απαραίτητη η κατανόησή της ;
 • Ποια η διαφορά της από την ενσυναίσθηση ;
 • Εργαλειοθήκη Συναισθημάτων: επιστρατεύω τα «κατάλληλα» συναισθήματα
 • Κίνητρο και ενίσχυση προσωπικότητας
 • Στόχοι και προσπάθεια: η αποτυχία ως κέρδος
 • Το μοντέλο του «φοίνικα»: αναγέννηση και βελτίωση

Masterclass 8: Business Coaching

 • Τί είναι το Coaching & τί το Business Coaching ;
 • Μοντέλα Business Coaching
 • Ηγέτης ή Manager ;
 • Σχεδιασμός Επιτυχημένης Ομάδας
 • Όρια και «κόκκινες γραμμές»: απαραίτητα
 • Στοχοθεσία και Σχεδιασμός
 • Παραδείγματα επιτυχημένου Business Coaching και ατομική εργασία-εφαρμογή
 • Business Coaching- Επαγγελματική Επιτυχία: μία σχέση win-win

 

**Στο σεμινάριο εμπεριέχονται case studies και παραδείγματα, τα οποία είναι αρκετά βιωματικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.