Αποτελεσματική δια-Τμηματική και δια-προσωπική Επικοινωνία

Αποτελεσματική δια-Τμηματική και δια-Προσωπική Επικοινωνία

Διάρκεια : 9 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 


Σκοπός / Οφέλη προγράμματος :

Tο πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση και τους τρόπους επίτευξης των απαραίτητων επικοινωνιακών δεξιοτήτων κάθε καλού επαγγελματία.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την βελτιστοποίηση της επικοινωνίας & συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων, τμημάτων καθώς και με πελάτες-προμηθευτές.

 

Σε ποιους απευθύνεται :

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Προϊσταμένους, Team Leaders και Προσωπικό όλων των λειτουργιών και τμημάτων μίας επιχείρησης.

 

Ενδεικτική Θεματολογία :

 • Επικοινωνία Επιχειρήσεων: το syllabus του καλού επαγγελματία
 • Λεκτική, μη λεκτική, παραγλωσσική επικοινωνία: από την αντίληψη στην εφαρμογή
 • Απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνιακής επιτυχίας
 • Πως από υπαλλήλους δημιουργούμε στελέχη
 • Τύποι Προσωπικοτήτων: το μοντέλο DISC
 • Ο ρόλος του manager και του ηγέτη στην διαμόρφωση επικοινωνιακού προτύπου στην επιχείρηση
 • Αλλαγή συμπεριφοράς εργαζομένων για την επιτυχία στρατηγικών αλλαγών
 • Εκπαίδευση ομάδων υψηλής απόδοσης
 • Διαχείριση τριβών, συγκρούσεων και εντάσεων
 • Παρακίνηση και επιβράβευση εργαζομένων για υψηλότερη απόδοση
 • Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας και κοινού οράματος
 • Στοχοθεσία και αποτελεσματική επικοινωνία στόχων
 • Αξιολόγηση εργαζομένων και follow up
 • Ανατροφοδότηση και διαχείριση επιτυχίας

 

**Στο σεμινάριο εμπεριέχονται case studies και παραδείγματα, τα οποία είναι αρκετά βιωματικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.