Αναζήτηση, Αξιολόγηση και Επιλογή Υποψηφίων

Αναζήτηση, Αξιολόγηση και Επιλογή Υποψηφίων

Η πολυετής εμπειρία των συνεργατών μας και η προσέγγιση που ακολουθούμε εξασφαλίζει την εύρεση των καταλληλότερων ανθρώπων, ακόμη και σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 • Αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων
  • Ακούμε τις ανάγκες σας και παρέχουμε συμβουλές για τη στρατηγική στελέχωσης της εταιρείας σας,
  • Διαμορφώνουμε λεπτομερές προφίλ ιδανικού υποψήφιου για τις προς κάλυψη θέσεις εργασίας,
  • Αναζητούμε υποψηφίους σε όλη την αγορά για να βρούμε αυτούς ακριβώς που χρειάζεστε,
  • Αξιολογούμε τους υποψηφίους βάσει προσυμφωνημένων κριτηρίων και ειδικά σχεδιασμένων τεστ εφόσον απαιτείται,
  • Σας αποστέλλουμε τελική λίστα (short-list) υποψηφίων με αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις για τα προσόντα και τις δυνατότητές τους,
  • Είμαστε δίπλα σας ακόμη και στο τελικό στάδιο επιλογής για να σας βοηθήσουμε να πάρετε την καλύτερη απόφαση