Αναζήτηση & Eπιλογή Πωλητών Β2Β

Αναζήτηση & Eπιλογή Πωλητών Β2Β

Φροντίζουμε για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων (Πωλητές, Προϊστάμενοι, Διευθυντές) ώστε να εντάξετε στην ομάδα σας τα καταλληλότερα στελέχη που θα συμβάλλουν

  1. Στον σχεδιασμό και
  2. στην επίτευξη Κερδοφόρων στόχων Πωλήσεων,
  3. μέσω συγκεκριμένων ενεργειών

 

Εξετάζουμε τους υποψηφίους Πωλητές Β2Β σε θέματα ικανοτήτων, γνώσεων, αξιών, κουλτούρας, συμπεριφορών.

Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες στελέχωσης ενός τμήματος Πωλήσεων

Από το 2006 επιλέγουµε ανθρώπους που ταιριάζουν σε κάθε επιχείρηση µοναδικά, καθώς δεν ταιριάζουν όλοι σε όλα. Κάθε επιχείρηση και κάθε υποψήφιος είναι µοναδικοί.

∆ιαδικασίες που ακολουθούµε :

  • Ακούµε τις ανάγκες σας και παρέχουµε συµβουλές για τη στρατηγική στελέχωσης της εταιρείας σας
  • ∆ιαµορφώνουµε λεπτοµερές προφίλ ιδανικού υποψήφιου για τις προς κάλυψη θέσεις εργασίας, γνωρίζοντας πολύ καλά το τι συμβαίνει στην αγορά στελεχών Πωλήσεων
  • Αναζητούµε υποψηφίους σε όλη την αγορά για να βρούµε αυτούς ακριβώς που χρειάζεστε
  • Αξιολογούµε τους υποψηφίους βάσει προσυµφωνηµένων κριτηρίων και ειδικά σχεδιασµένων τεστ
  • Σας αποστέλλουµε τελική λίστα (short-list) υποψηφίων µε αναλυτικά σχόλια και παρατηρήσεις για τα προσόντα και τις δυνατότητές τους
  • Είµαστε δίπλα σας ακόµη και στο τελικό στάδιο επιλογής για να σας βοηθήσουµε να πάρετε την καλύτερη απόφαση
  • Συνδράµουµε κατά τον πρώτο µήνα της πρόσληψης, διαµορφώνοντας πλάνο εκπαίδευσης / ενηµέρωσης και παρακολουθούµε την πορεία εφαρµογής του