Έρευνα Αποτύπωσης Εργασιακού Κλίματος

Έρευνα Αποτύπωσης Εργασιακού Κλίματος

Project : Έρευνα Αποτύπωσης Εργασιακού Κλίματος από την Zisimatos Management

 

Ποια είναι πραγματικά η εταιρική σας κουλτούρα; Είναι εναρμονισμένη με την κουλτούρα του ανθρώπινου δυναμικού σας;

 

Μία από τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα και η εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων, είναι να ικανοποιεί τις ανάγκες τους παρέχοντας ταυτόχρονα τους ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

Στόχος

Η υπηρεσία στοχεύει στην ανάλυση της επίδρασης του επιχειρησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος στην αποδοτικότητα των εργαζομένων καθώς επίσης και στην αποτύπωση του εργασιακού κλίματος σε επίπεδο εταιρικής κουλτούρας και εταιρικών διαδικασιών.

 

Μεθοδολογία

  • Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
  • Δημιουργία προσαρμοσμένου ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση από τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά
  • Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση του βαθμού απόκλισης των στόχων και των αξιών των εργαζομένων από το όραμα και τη φιλοσοφία της διοίκησης
  • Καταγραφή και ανάλυση των αιτιών που δημιουργούν αποκλίσεις
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και υποβολή́ βελτιωτικών προτάσεων

 

Αποτελέσματα

  • Ενίσχυση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων σας
  • Δημιουργία θετικού κλίματος ώστε να επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι με ταυτόχρονη ικανοποίηση των εργαζομένων σας
  • Θέσπιση κοινών οραμάτων, στόχων και φιλοσοφίας με τους ανθρώπους σας

 

Αν θέλετε να αυξήσετε και εσείς την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας και να αποκτήσετε θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισμού..…