Business Finance for Sales and other Non-Financial

Εισηγητές

Γιάννης Ζησιμάτος

Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration – MBA, έχει εφαρμόσει Συστήματα Διοίκησης, κατέχει Certificate in IFRS, άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

Είναι πιστοποιημένος εισηγητής
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και έχει εκπαιδεύσει στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών σε θέματα Οικονομικά, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Management, σε προγράμματα ΜΒΑ, σε Μεταπτυχιακά Οικονομικής Διοίκησης και σε πλήθος σεμιναρίων Management & Finance.

Ημ. & Ώρες Διεξαγωγής

08 Δεκεμβρίου 2017 16:00 – 21:00
09 Δεκεμβρίου 2017 09:00 – 14:00

Αξία Σεμιναρίου

350 €

Πληροφορίες

Φωφώ Χαραλαμπάκη
Τόνια Καράμπελα

Τ. 210 27 94 991-2-5
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές & Προϊσταμένους Λειτουργιών, Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Credit, Προμηθειών, Παραγωγής, Logistics που θέλουν να εμβαθύνουν στις βέλτιστες Επιχειρηματικές Πρακτικές Οικονομικής Σκέψης καθώς και σε Προσωπικό Λογιστηρίων που θέλει να εμβαθύνει στην Οικονομική Ανάλυση.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδοθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες του εισηγητή και να δοθούν πρακτικά εργαλεία στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις, να προβλέπουν τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων, να τις αξιολογούν ερμηνεύοντας και συσχετίζοντας οικονομικά μεγέθη, εμπορικά μεγέθη και δείκτες, να παρακολουθούν την πορεία των στόχων, να προβαίνουν έγκαιρα σε διορθωτικές ενέργειες και τέλος να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους άτομα από διαφορετικά τμήματα και διευθύνσεις.

Θεματολογία Σεμιναρίου

 1. Εμπορικές Πολιτικές και Οικονομικές Επιπτώσεις
 • Εταιρικές στρατηγικές και επιμέρους Εμπορικές Πολιτικές
 • Πολιτικές μεγιστοποίησης Πωλήσεων & Μεγιστοποίησης Κερδών : που συναντιούνται;
 • Τιμολογιακές & Εκπτωτικές Πολιτικές από Προμηθευτές και προς Πελάτες
 • Πολιτικές Παροχών σε πελάτες
 • Πολιτικές Πιστώσεων από προμηθευτές και προς πελάτες : πως καθορίζουμε το πλαφόν και τον χρόνο αποπληρωμής
 • Πολιτικές Αποθεμάτων : Πόσες φορές πρέπει να «γυρνάει» η αποθήκη μας;
 • Πολιτικές Δαπανών & Εξόδων : Πως στοχοποιούμε τα Έξοδα Διάθεσης;
 • Πότε και πως διαφοροποιούμε τις επιμέρους πολιτικές; Ακολουθούμενα μοντέλα.
 1. Ερμηνεία Οικονομικών και Εμπορικών Μεγεθών
 • Τι είναι τα  : Πάγια στοιχεία, Αποσβέσεις, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Διαθέσιμα, Καθαρή θέση, Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 • Τι είναι το Κόστος Πωληθέντων & τι ονομάζουμε Μικτό Κέρδος. Πως επηρεάζουν  την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
 • Περιθώρια Μικτού Κέρδους : Margin και Markup : Ο οδηγός της τιμολογιακής πολιτικής μας. Πως επιδρούν οι εκπτώσεις και πως οι παροχές.
 • Ποια είναι (αναλυτικά) τα έξοδα κατά είδος και ποια τα έξοδα κατά προορισμό (Κέντρα Κόστους).
 • Πως προσδιορίζουμε τους τόκους των δανείων, που προέρχονται από την ακολουθούμενη πιστωτική μας πολιτική; Τι πρέπει να αλλάξουμε;
 1. Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ Οικονομικών & Εμπορικών Πολιτικών
 • Τι – με απλά λόγια – απεικονίζουν και που χρησιμεύουν ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Κερδών / Ζημιών
 • Έννοια και χρησιμότητα  των εμπορικών και οικονομικών δεικτών Ratios / Kpis (ρευστότητας, εισπράξεων, πληρωμών, κεφαλαίου κίνησης, καθαρής θέσης, κόστους πωληθέντων, μικτών κερδών, δαπανών, επενδύσεων, δανειακής εξάρτησης). Συσχέτιση και αλληλοεπιδράσεις
 • Ανάλυση Νεκρού σημείου (Break Even Point) & Πολιτικές Ρευστότητας
 • Πώς επηρεάζεται οικονομικά μία επιχείρηση από εμπορικές αποφάσεις (σε θέματα τιμών, εκπτώσεων, ποσοστών μικτού κέρδους, τρόπου πληρωμής και είσπραξης, χρόνου αποθεματοποίησης, εξόδων, κλπ)
 • Αξιολόγηση πορείας μίας επιχείρησης (της δικής μας, του ανταγωνισμού, των πελατών). Πως ήμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον κλάδο;
 • Αποτύπωση των προοπτικών μίας επιχείρησης (ιδίας, ανταγωνισμού, πελατών). Κίνδυνοι και ευκαιρίες
 1. Πρακτικά χρήσιμα εργαλεία

Σε Excel για να υπολογίζουμε γρήγορα και εύκολα : τιμές πώλησης με συγκεκριμένα περιθώρια margin ή markup, τιμές μετά έκπτωση, ποσοστά εκπτώσεων, προσφορές σε πελάτες, συνολικά κόστη, αρχικές προ έκπτωσης τιμές, τόκους, δόσεις, τιμή αγοράς όταν γνωρίζω την τιμή πώλησης και το margin ή το markup, δίλημμα μεταξύ μετρητοίς ή επί πιστώσει και άλλα πολλά χρήσιμα καθημερινά εργαλεία.

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

Στις αίθουσες εκπαίδευσης της Zisimatos Seminars
Κλιμάνογλου 32, Νέα Ιωνία

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !