Εξωδικαστικός Μηχανισμός & Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια

Φόρμα Επικοινωνίας

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Η εταιρεία μας, με το σύνολο των συνεργατών της (λογιστές, δικηγόροι, οικονομολόγοι, διαπραγματευτές), μπορούν να σας βοηθήσουν να ενταχθείτε με επιτυχία στο μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να ανασταλούν αυτοδικαίως τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον σας.

 • Ηλεκτρονική «αναγγελία» του οφειλέτη στην πλατφόρμα
 • Συμπλήρωση όλων των πρόσθετων απαιτούμενων στοιχείων της επιχείρησης
 • Εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας
 • Επιλογή «κριτηρίων υπαγωγής» βάσει των οποίων ο οφειλέτης ζητά την ρύθμιση των οφειλών του από τους πιστωτές του
 • Υποβολή αίτησης
 • Ανάληψη του φακέλου από το Συντονιστή και έλεγχος πληρότητας (αμέσως μετά ξεκινάει η προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα)
 • Ενημέρωση των πιστωτών και έναρξη της διαπραγμάτευσης (με σύμφωνη γνώμη του 50% των πιστωτών)
 • Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης για τον οφειλέτη με τη σύμφωνη γνώμη του 60% των πιστωτών
 • Δυνατότητα επικύρωσης της ρύθμισης από το αρμόδιο Δικαστήριο

Η ένταξη στο μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών άνω των 20.000 € (Δημόσιο, Τράπεζες, ιδιώτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι και ιδιωτικά χρέη, πχ στεγαστικά δάνεια κ.λπ.) και τη βιωσιμότητα της υπό ένταξη επιχείρησης.

Μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) και εξυπηρετούμενα Δάνεια

H εταιρία μας με το σύνολο των συνεργατών της (λογιστές, δικηγόροι, οικονομολόγοι, διαπραγματευτές) με εμπειρία δεκαετιών στα τραπεζικά θέματα και τη διαπραγμάτευση, είναι σε θέση να προτείνει εξειδικευμένες λύσεις, σχεδιασμένες με προσοχή για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 • Διενέργεια μελέτης εμπειρογνωμοσύνης για την ένταξη των επιχειρηματικών μονάδων στις ευεργετικές διατάξεις
 • Η εκπόνηση αναλυτικών και τεκμηριωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για την εξυγίανση των εταιριών
 • Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
 • Η υποστήριξη της διαδικασίας εξωδικαστικού διακανονισμού και ρύθμισης με τις τράπεζες και άλλους πιστωτές
 • Η νομική καθοδήγηση και υποστήριξη στην περίπτωση της επιλογής της δικαστικής οδού
 • Η αξιοποίηση νέων και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων δανεισμού, ακόμα και για ενήμερους δανειολήπτες με στόχο τη μείωση του σχετικού κόστους

Η χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιοργάνωση της επιχείρησης με άμεσο στόχο την ανάκαμψη και τη θωράκισή της έναντι μελλοντικών κινδύνων

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !