Καθοδήγηση επιχειρήσεων & Coaching Στελεχών

Φόρμα Επικοινωνίας

Καθοδήγηση επιχειρήσεων & Coaching Στελεχών

  • Οι σύμβουλοι μας (consultants / coaches) διαθέτουν εμπειρία από όλες τις λειτουργίες μίας επιχείρησης: πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, logistics & supply chains, οικονομική διαχείριση, human resources, βιομηχανική παραγωγή, κοστολόγηση, προμήθειες / αγορές, information technology
  • Δημιουργούμε μαζί με τον επιχειρηματία και τα στελέχη της επιχείρησης, το στρατηγικό σχέδιο που θα επιτρέψει να πετύχει τους εταιρικούς στόχους.
  • Διερευνούμε την εφικτότητα των εταιρικών στόχων ή και πολλές φορές καθοδηγούμε στην διαμόρφωσή τους
  • Διαμορφώνουμε το κατάλληλο μίγμα με τα κατάλληλα συστατικά, που δύναται να αυξήσουν την παρεχόμενη αξία σε πελάτες και μετόχους:
    • Άνθρωποι
    • Συστήματα Διοίκησης
    • Συστήματα Πληροφόρησης

Coaching Στελεχών

Καθοδηγούμε όλα τα στελέχη διαφορετικών τμημάτων διαμορφώνοντας ενιαία κουλτούρα, δίνοντας όμως έμφαση στις διαφορετικότητες που κάθε τμήμα – κατά κανόνα – έχει. Για παράδειγμα, άλλες οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, οι προτεραιότητες και τα προφίλ των εργαζομένων στο τμήμα πωλήσεων και άλλες στο τμήμα λογιστηρίου.

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !