Οικονομική & Εμπορική Διαχείριση

Φόρμα Επικοινωνίας

Οικονομική Διαχείριση

 • Αξιολόγηση πορείας και στόχων επιχείρησης
 • Ανάλυση κερδοφορίας με προτάσεις βελτίωσης
 • Ανάλυση ταμειακής ρευστότητας με προτάσεις βελτίωσης
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση Cash Flows & Budgets
 • Διαμόρφωση συστημάτων Οικονομικών Αναφορών (Reporting)
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης εξόδων
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Αποθεμάτων και Πιστώσεων
 • Business & Financial Plan
 • Αναδιαρθρώσεις Δανείων και Επιτοκίων

Εμπορική Διαχείριση

 • Σχεδιασμός κερδοφόρων Πωλήσεων (Sales Plan)
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης αποθεμάτων (Stock Control)
 • Βελτιστοποίηση πιστώσεων (Credit Control)
 • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός μίγματος : Sales, Marketing, Logistics, Finance

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !