Νέα

Καλύφθηκε

Customer Service & Invoicing

Η Zisimatos Management & Seminars για λογαριασμό πελάτης της (ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ), αναζητά για το τμήμα Λιανικής Πώλησης (κατάστημα κ. Πατησίων- έναντι Metro), υπάλληλο Customer Service & Invoicing

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης συμπεριλαμβάνονται:
 • Διαπροσωπική επαφή και τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
 • Γραμματειακή υποστήριξη & Back Office
 • Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη
 • Τιμολόγηση Χονδρικής/Λιανικής Πώλησης
 • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον υπό καθεστώς πίεσης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ
 • 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε κατάστημα χονδρικής
 • Άνεση στην επικοινωνία, ευχέρεια στην διαχείριση του πελάτη
 • Δυναμική παρουσία
 • Απόδοση υπό πίεση χρόνο. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Πνεύμα Υπευθυνότητας & Ομαδικότητας
 • Ενθουσιασμός και επιθυμία ανάδειξης μέσω της εργασίας
 • Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office
 • Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως γνώσεις στην επεξεργασία εικόνα, και εξοικείωση με τεχνολογίες internet/eshop (OpenCart, php, MySQL κλπ)

Τα βιογραφικά όπως αποσταλούν στην διεύθυνσή [email protected] με την ένδειξη ΚΩΔ : CS 400

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.