Διαχείριση και Αύξηση της Απόδοσης της Επιχείρησης

Διαχείριση και Αύξηση της Απόδοσης της Επιχείρησης

Διάρκεια : 8 ώρες 

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom 


Διατίθεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 


Σε ποιους απευθύνεται :

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Ανθρώπινου δυναμικού, Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων

 

Σκοπός / Οφέλη Προγράμματος :

Εστίαση των εργαζομένων στην απόδοση και τα κέρδη, με δημιουργία κουλτούρας απόδοσης στην επιχείρηση, παρέχοντας μεθόδους και συστήματα βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρώπων, των πόρων και των λειτουργιών, για αύξηση των κερδών με αποτέλεσμα την ευημερία της επιχείρησης, των εργαζόμενων και της κοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες θα καταννοήσουν την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που θα βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησης, διατηρώντας τους εργαζόμενους συνεχώς εστιασμένους στους κύριους στόχους τους.   

Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα κατάλληλα συστήματα αύξησης της απόδοσης για την επιχείρησή τους και να εφαρμόσουν άμεσα κάποια από αυτά αλλά και να σχεδιάσουν πλάνα που θα διασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωση.  

Θα εμβαθύνουν σε τακτικές υλοποίησης/εφαρμογής μεθοδολογίας και κουλτούρας Απόδοσης για την επιχείρηση, θέτοντας τις βάσεις για συνεχιζόμενη βελτίωση της Απόδοσης.

 

Ενδεικτική Θεματολογία : 

 • Τι σημαίνει απόδοση και αξιολόγηση του επιπέδου της σε μια επιχείρηση
 • Ο ανθρώπινος παράγοντας στην απόδοση της επιχείρησης
 • Η βαρύτητα των τμημάτων και η ορθολογιστική διαχείριση
 • Αυτάρκεια της επιχείρησης
 • Δημιουργία κουλτούρας Απόδοσης
 • Διάγνωση της κατάστασης και στοχευμένη ανάπτυξη
 • Διάγνωση ικανοτήτων των εργαζομένων και του οργανισμού
 • Στρατηγικές και τακτικές ‘’δέσμευσης’’ των ανθρώπων στην επιχείρηση και τους στόχους της
 • Θέσπιση στόχων – παρακολούθηση-αναπροσαρμογή-αξιολόγηση- ανταμοιβές
 • Προσανατολισμός στοχοθέτησης στις ανάγκες και τους στρατηγικούς στόχους της επιχειρισης
 • KPIs απόδοσης-ορισμός μέτρης (Επίπεδα: εταιρίας-τμήματος-ατόμου)
 • Προτεραιοποίηση σημαντικών ζητημάτων και άμεση επίλυση ‘’ασήμαντων προβλημάτων’’
 • Τακτικές και συστήματα διαχείρισης της απόδοσης
 • Πώς ανατρέπουμε καταστάσεις χαμηλής απόδοσης
 • Πώς διατηρούμε ενεργή την υψηλή απόδοση σε βάθος χρόνου
 • Δημιουργία ενεργητικού κλίματος απόδοσης
 • Η αξία του κατάλληλου, ανοικτού και ενεργητικού feedback – Τεχνικές.
 • Αξιολόγηση της απόδοσης. Δικαιοσύνη στην αξιολόγηση. Αποφυγή δυσκολιών και φόβου
 • Αντικειμενική και μετρήσιμη αξιολόγηση της απόδοσης
 • Διαχείριση των συμπερασμάτων αξιολόγησης
 • Συνεχής βελτίωση ατόμων, ομάδων, οργανισμού
 • Διαχείριση ταλέντων και ανάπτυξη ανθρώπων- Στοχευμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Συστήματα ανταμοιβών ( φιλοσοφία και εργαλεία βελτιστοποίησης)
 • Ανταμοιβές σύμφωνα με τις ανάγκες & δυνατοτήτες τις επιχείρησης. Κινητοποιός κάλυχη αναγκών των εργαζομένων
 • Το κατάλληλο ‘’κλίμα’’ στην επιχείρηση

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.