Νέα

Καλύφθηκε

Διευθυντής Παραγωγής - Κωδικός Θέσης ΔΠ309

Ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανική εταιρεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Θεσσαλίας, αναζητά στέλεχος με κίνητρα και όρεξη για εργασία για να ενταχθεί στην ομάδα του εργοστασίου.

Αρμοδιότητες:
 • Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της παραγωγής
 • Διασφάλιση της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής στους προβλεπόμενους όγκους και χρόνους
 • Βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών
 • Διαχείριση των κοστολογικών στοιχείων της παραγωγής
 • Μέτρηση δεικτών παραγωγής και παρακολούθηση της παραγωγικότητας
 • Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και των προτύπων ποιότητας
 • Συμμετοχή στην εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων
 • Αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της παραγωγικής γραμμής
 • Επίβλεψη, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού παραγωγής
 • Ικανότητα συνεργασίας και διαχείρισης ομάδων εργασίας

Βασικές Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής
 • Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση
 • Ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον που παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία για το διεθνές περιβάλλον

Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, με αναγραφή τον κωδικό θέσης ΔΠ309 και με μία πρόσφατη φωτογραφία στο [email protected]
Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές.