Νέα

Καλύφθηκε

Digital Marketing Coordinator

Η Zisimatos Management, εταιρία συμβουλευτικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και στελέχη επιχειρήσεων, αναζητά υπάλληλο με σπουδές σχετικές με Marketing (Digital Marketing), προκειμένου να ασχοληθεί με την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των εταιρικών digital marketing ενεργειών, σε όλα τα ψηφιακά κανάλια.

Ευθύνες / Καθήκοντα:

 • Προγραμματισμός (σχεδιασμός και εκτέλεση) ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, SEO / SEM, βάσεων δεδομένων marketing, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών μέσων και διαφημιστικής προβολής κι επικοινωνίας.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της εταιρικής προβολής, σε ό,τι αφορά την παρουσία της εταιρίας στα social media, σε όλα τα ψηφιακά κανάλια.
 • Μετρήσεις και reporting σχετικό με την απόδοση όλων των ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ.
 • Μελέτη και προσδιορισμός νέων τάσεων / ιδεών / ευκαιριών, με στόχο την κατά το δυνατόν βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και τη μείωση των δαπανών.
 • Χρήση ισχυρής αναλυτικής ικανότητας, για την αξιολόγηση της εμπειρίας του πελάτη.
 • Επικοινωνία με Πελάτες.
 • Άριστη Συνεργασία με τα τμήματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Πτυχίο BS / MS στο μάρκετινγκ ή σε σχετικό τομέα.
 • Εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ (SEO / SEM, βάση δεδομένων μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και διαφημιστικές εκστρατείες προβολής).
 • Δημιουργικό πνεύμα και εμπειρία στον εντοπισμό τυχόν δυνητικών πελατών και στην ανάπτυξη ψηφιακών ενεργειών που εμπλέκουν, ενημερώνουν και παρακινούν.
 • Καλή γνώση των εργαλείων ανάλυσης websites και προβολής διαφημίσεων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση στην τηλεφωνική & διαπροσωπική επικοινωνία.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών του MS Office.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ομαδικό πνεύμα.
Η εταιρεία προσφέρει:
 • Βασικές μισθολογικές αποδοχές.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ευκαιρίες μάθησης κι εκπαίδευσης.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.