Νέα

Δημιουργήστε, έστω και τώρα, την κατάλληλη ομάδα! Μην παλεύετε μόνοι σας! από την Zisimatos Management

Δημιουργήστε, έστω και τώρα, την κατάλληλη ομάδα! Μην παλεύετε μόνοι σας!

 

Στο εξής μήπως τελικά ΟΛΑ θα πρέπει να γίνουν ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ; Δηλαδή … Νέο όραμα ; Νέες στρατηγικές ; Νέες πολιτικές επίτευξης νέων στόχων ; Νέες ικανότητες ;

Από πού όμως να ξεκινήσει κάποιος επιχειρηματίας ;

Να ξεκινήσει από το όραμα, την εταιρική στρατηγική, τους ανθρώπους και τους ρόλους, τα συστήματα οργάνωσης και τις διαδικασίες, τα συστήματα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, από τους πελάτες που πρέπει να αξιολογήσουμε με ποιους θα συνεχίσουμε, από τους προμηθευτές, από την τιμολογιακή πολιτική, από την διαχείρηση των πιστώσεων, από την διαχείριση των αποθέμάτων, από την διαχείρηση των επενδύσεων, από την διαχείρηση των υποχρεώσεων, από την διαχείρηση της πορείας των πωλήσεων, των αγορών, από την διαχείρηση των εξόδων, από την διαχείρηση του cash flow ?

Από που να ξεκινήσει κάποιος ? Να ξεκινήσει σε όλα μαζί συγχρόνως !!

Πως ? Διαμορφώνωνοντας ομάδες εργασίας με τον ίδιο τον επιχειρηματία συντονιστή για κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες ?

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει μια ενιαία και πολύ περισσότερο δοκιμασμένη συνταγή αντιμετώπισης, καθώς κάθε επιχείρηση διαχειρίζεται διαφορετικές προκλήσεις και κάθε κλάδος επηρεάζεται διαφορετικά.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τα επόμενα βήματά μας και να αναλάβουμε δράση.

Να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε στη συνέχεια, προκειμένου να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας.

Κατά την E.Y, οι Ελληνικές ΜμΕ θα κληθούν να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις που δημιουργούνται στους παρακάτω τομείς :

  1. στη χρηματοδότηση,
  2. στις πωλήσεις
  3. στην εφοδιαστική αλυσίδα,
  4. στον ψηφιακό μετασχηματισμό,
  5. στις στρατηγικές
  6. στη πληροφόρηση
  7. και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Κατά την KPMG, θα πρέπει να δημιουργηθούν γερές βάσεις ανάκαμψης αξιολογώντας τα επίπεδα ρευστότητας και καταρτίζοντας ένα πλάνο διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών της επιχείρησης (stakeholder management plan). Δεν θα πρέπει μόνο να εντοπιστούν οι διαθέσιμες ευκαιρίες αλλαγής (στρατηγικές, λειτουργικές, οργανωτικές και οικονομικές) αλλά και να γίνουν οι σχετικές ενέργειες ως προς την επίτευξή τους.

Και αν ο επιχειρηματίας δεν έχει χρόνο ή εμπειρίες και ικανότητες, τι κάνουμε ?

Και αν οι άνθρωποί μας δεν έχουν χρόνο ή εμπειρία και γνώσεις, τι κάνουμε ?

Μήπως θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικούς ?