Νέα

Έχεις ΚΕΡΔΟΣ από το SUPPLY CHAIN ? | Zisimatos Management

 

Μήπως ΔΕΝ παράγετε ΚΕΡΔΟΣ από την διαχείριση των ΑΓΟΡΩΝ, των ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ και της ΔΙΑΝΟΜΗΣ των προϊόντων σας ?

Μήπως το πρόβλημα δεν είναι οι πωλήσεις σας, αλλά η κακή διαχείριση των ανωτέρω ?

 

Για κάθε επιχείρηση ο έλεγχος και η εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών αναπλήρωσης αποθεμάτων, η μείωση του επιπέδου αποθεμάτων/ελλείψεων και οι υψηλοί στόχοι Service Level, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

Οι προβληματικές΄- πολλές φορές – διαδικασίες (όπως για παράδειγμα :  παραγγελιοληψίας, καταχωρήσεων & διαχείρισης δεκάδων παραγγελιών,  παρακολούθησης αποθεμάτων, συντήρησης καταλόγων, προγραμματισμού διανομής, διαχείριση αγορών, αποθεμάτων  κλπ) παράγουν λάθη και καθυστερήσεις, και στερούν παραγωγικό χρόνο από την άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση, με αποτέλεσμα να χάνονται πωλήσεις και να μειώνεται η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη.

Καλούμαστε να δουλεύουμε με 1.000άδες κωδικούς, 100άδες πελάτες, 10’αδες προμηθευτές,  μεγάλο στόλο αυτοκινήτων, 10άδες άτομα προσωπικό στο supply chain, πολλά έξοδα …

Πολλές φορές τα κρυφά κέρδη δεν κρύβονται στην ανάπτυξη των πωλήσεων, αλλά στην διαχείριση των αποθεμάτων, της διανομής, των αγορών.

Σε τι καλούμαστε να προβληματιστούμε για να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί :

Διανομή προϊόντων :

 • Εύρεση περιθωρίων βελτίωσης της διανομής – audit, αξιολόγηση
 • Κοστολόγηση λειτουργίας διανομής
 • Απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη δική μου διανομή
 • Εύρεση άριστου μείγματος πόρων διανομής : ΙΔΙΩΝ και ΤΡΙΤΩΝ
 • Έρευνα μείωσης μεταφορικού κόστους
 • Αναδιοργάνωση διανομής
 • Διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβόλαια μεταφορών, διανομών
 • Τεχνολογίες στη διανομή – συστήματα TMS

Αποθήκευση προϊόντων :

 • Χωροταξικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων
 • Μελέτη επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων
 • Διερεύνηση συμφέροντος αγοράς ή leasing εξοπλισμού
 • Χωροταξικός σχεδιασμός αποθηκευτικών συστημάτων
 • Διαχείριση έργου νέου εξοπλισμού και νέων εγκαταστάσεων Project management
 • Αποθήκευση σε τρίτους – 3PL, εύρεση, διαγωνιστική διαδικασία, συμβόλαια
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας κ αποδοτικότητας αποθήκευσης
 • Αξιολόγηση διαδικασιών
 • Εισαγωγή τεχνολογιών στη λειτουργία της αποθήκης – WMS

Αποθέματα – προμήθειες :

 • Εγγυημένη μείωση αποθεμάτων
 • Αξιολόγηση αποθέματος
 • Εύρεση σημείων βελτίωσης
 • Διαχωρισμός κατηγοριών αποθεμάτων
 • Στρατηγική προσέγγιση προμηθειών αγορών
 • Συμβόλαια με προμηθευτές
 • Κωδικοποίηση ειδών
 • Σχεδιασμός συστημάτων ελέγχου αποθεμάτων
 • Οργάνωση αποθεμάτων ασφαλείας
 • Μέτρηση απόδοσης – αποτελεσματικότητας αποθεμάτων
 • ΒΙ στη λειτουργία αποθεμάτων

Σίγουρα χρειάζεστε βοήθεια ….