Νέα

Καλύφθηκε

Εισηγητές ενδο-εταιρικών Σεμιναρίων & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Zisimatos Management & Seminars ενδιαφέρεται για συνεργασία με Συμβούλους Επιχειρήσεων και Εισηγητές Ενδο-Εταιρικών Σεμιναρίων με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη. Οι ωριαίες αμοιβές είναι ανταγωνιστικές στα πλαίσια της αγοράς και ο τρόπος εξόφλησης μετρητοίς.

Ενδιαφερόμαστε για τις κάτωθι ενότητες :

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση & Ανα-σχεδιασμός Επιχειρήσεων (τμημάτων Πωλήσεων, Logistics, Αγορών, Οικονομικών, HR, Παραγωγής κ.α)
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανάπτυξη Εξαγωγών
 • Συστήματα ISO
 • ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος
Τα βιογραφικά των υποψηφίων να συνοδεύονται με τυχόν projects που έχουν συμμετάσχει.
Ενδο-εταιρικά Σεμινάρια
 • Personal Development & Management
 • Πωλήσεις – Δίκτυο Χονδρικής
 • Πωλήσεις – Δίκτυο Καταστημάτων Λιανικής
 • Πωλήσεις – Υπηρεσίες
 • Customer Service & After Sales Service
 • Logistics – Production
 • Πληροφορική
 • Οικονομικά – Λογιστικά – Φορολογικά
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά – Μισθοδοσία
 • Project Management – Six Sigma,  κ.α

Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα πρεπει να περιλαμβάνουν την ενότητα των σεμιναρίων, τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς που τυχόν έχουν διδάξει σε στελέχη τους.

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στο [email protected]

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 27 94 991 – 2 – 5