Άννα Μερτζάνη

Άννα Μερτζάνη

 

 

 

 

 

 

 

Η Άννα Μερτζάνη είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Gestalt με ειδίκευση σε ζητήματα Άγχους, Ευ Ζην και Παραγωγικότητας στο Εργασιακό περιβάλλον

(Wellness and Mindfulness at Workplace, Berkeley University).

 

Παράλληλα διατελεί Εκπαιδεύτρια και εκπαιδεύει Προσωπικό και Στελέχη Επιχειρήσεων σε ζητήματα :

  • Διαχείρισης Συγκρούσεων,
  • Δυσλειτουργικών επαγγελματικών σχέσεων
  • Αύξησης της παραγωγικότητας
  • Αύξησης προσωπικών κινήτρων
  • Διαχείρισης άγχους
  • Ευ Ζην
  • Ενδυνάμωσης, Επίγνωσης και Ενσυνειδητότητας.