Απόστολος Αγγέλης

Απόστολος Αγγέλης

Ανώτερο στέλεχος επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία:

 • Στον οικονομικό κλάδο (λογιστική, κοστολόγηση, ελεγκτική, αποτιμήσεις, φορολογικός σχεδιασμός)
 • Στην επιχειρηματική ανάλυση, στην αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών) και λογιστής με δικαίωμα υπογραφής Α κατηγορίας (μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος).

 

Επαγγελματική Εμπειρία :

 • Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής, Οικονομικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Λογιστηρίου
 • Διαθέτει εμπειρία σε :
  • Business Analysis
  • Comercial & Financial reports με ανάλυση P&L (κερδοφορίας).
  • Διαχείριση και παρακολούθηση των KPI’s (εμπορικών και οικονομικών δεικτών) Επιχειρήσεων
  • Ετήσιους προϋπολογισμούς με παρακολούθηση και έλεγχο των λειτουργικών εξόδων.
  • Υπολογισμό του κόστους παραγωγής με ανάλυση αποκλίσεων.
  • Στην προετοιμασία διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  • Πρόβλεψη ταμειακών ροών.
  • Διαχείριση προμηθευτών.
  • Διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου.
  • Εκπαίδευση & Κατάρτιση

 

Σπουδές & Τίτλοι :

 • Diploma in IFRS
 • Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)
 • Certified Internal Auditor
 • Master in Business Administration
 • Bachelor in Business Administration
 • Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • Μέλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών (Υπουργείο Οικονομικών)
 • Άδεια Λογιστή Α τάξεως