Δασκαλάκης Βασίλης

Δασκαλάκης Βασίλης

Ο Βασίλης Δασκαλάκης είναι κάτοχος πτυχίων M.Sc. in Marketing και B.S. in Business Administration στο marketing, διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας σε στελεχιακές θέσεις στους τομείς των: πωλήσεων, marketing, εξαγωγών και επικοινωνίας. Έχει 15 χρόνια εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων στα πιο πάνω πεδία καθώς και σε έργα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων,  και personal coaching. Διακρίνεται για τις επικοινωνιακές του ικανότητες, τον επαγγελματισμό και την προσήλωση στην επίτευξη των στόχων.