Δαβουλάρης Κώστας

Δαβουλάρης Κώστας

Εμπορικό στέλεχος επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε  θέσεις ευθύνης Marketing, Πωλήσεων, New Βusiness Development και Διεθνών Δραστηριοτήτων/ Εξαγωγών σε εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων , όπως Vivartia , L’oreal , Sarantis , Alapis Σερβίας και Elbisco . Eίναι κάτοχος B.Sc Management Science-Economics από το Lancaster University Aγγλίας και MBA από το Indianapolis University, ΗΠΑ .