Δημητρίου Δημήτρης

Δημητρίου Δημήτρης

Δημήτρης Δημητρίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΣΟΕΛ) (A.I.A) (ACA)
Ο Δημήτρης Δημητρίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και απόφοιτος Οικονομικών επιστημών του «Πανεπιστημίου Πειραιά».
Ως Ορκωτός ολοκλήρωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο «Ινστιτούτο εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΙΕΣΟΛ).
Από το 1998 είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και εξασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως σήμερα. Εχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες όπως, BDO, GRANT THORNTON και πρόσφατα στην BAKER TILLY HELLAS.
Από τα μέσα του 2016 είναι μέτοχος στην ελεγκτική εταιρεία «KRESTON PRIME AUDIT».
Έλαβε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» στα «I.F.R.S», με την απόκτηση του «Diploma in International Financial Reporting Standards». To Ιανουάριο του 2011 απόκτησε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» σε θέματα «Στρατηγικής Επιχειρηματικής ανάπτυξης, με εργαλεία προϋπολογισμού, Κοστολόγησης & Business Plan» των επιχειρήσεων με το «Diploma in Management Accounting Costing (M.A.C)». Σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διπλώματος του ICAEW της Μεγάλης Βρετανίας του φορέα ACA.
Η εμπειρία του αφορά τακτικούς, φορολογικούς και οικονομικούς ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων και μη εταιρειών καθώς και δημοσίων οργανισμών (ΟΤΑ, ΤΑΜΕΙΩΝ κ.ά.), που έχουν συνταχθεί είτε σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που διέπουν την Ελληνική Νομοθεσία είτε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S), εργασίες εξαγορών, συγχωνεύσεων και μετατροπών, due diligence, evaluation και φορολογικού σχεδιασμού εταιρειών.
Από το 2002 ως σήμερα είναι εισηγητής σε εξιδεικευμένα σεμινάρια χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Έχει διδάξει επί σειρά ετών τα Διεθνή Ελεγκτικά & Λογιστικά Πρότυπα καθώς και σεμινάρια με θέματα “I.F.R.S & Reporting”, «Οffshore Companies», «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», «Αποτίμηση επιχειρήσεων», «Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός», ενδοεπιχειρησιακά, σε αναγνωρισμένες εταιρείες επιμόρφωσης, στο Οικονομικό Επιμελητήριο και σε άλλους επαγγελματικούς φορείς (ΠΟΦΕΕ, ΕΦΕΕΑ κ.ο.κ).
Το 2004, συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του βιβλίου «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα I.F.R.S» της Grant Thornton και ως σήμερα δημοσιεύει άρθρα σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α και των Ε.Λ.Π.
Κατά την πρώτη μετάβαση των εισηγμένων εταιρειών στα I.F.R.S, ανέλαβε ως υπεύθυνος της οικονομικής διεύθυνσης του Ομίλου εισηγμένης εταιρείας στο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών «ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε» και διεκπεραίωσε το project της μετατροπής των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 22 εταιρειών του Ομίλου.
Το 2007, ανέλαβε το έργο μετατροπής και σύνταξης στα I.F.R.S των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε» καθώς και άλλων εταιρειών και πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Κατόπιν συμμετείχε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και Ορκωτός ελεγκτής σε μεγάλα project ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης όπως την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συνεργασία με το ΤΑΥΠΕΔ, την
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και άλλους φορείς.
Μέσω της πολυετής εμπειρίας και εξειδίκευσης του σε θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π και των Δ.Π.Χ.Α ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εισηγητής, του δόθηκε η ευκαιρία σε συνεργασία με την EPSILON TRAINING να εκδώσει εντός των ημερών, το πρώτο του βιβλίο με θέμα «Ανάλυση & Ερμηνεία των Ε.Λ.Π σε Λογιστική & Φορολογική Βάση».
Είναι εκλεγμένος μέλος (6ος στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε) στη συνέλευση των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από τις 11/12//2016 και με άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.