Ευαγγέλου Ζήσης

Ευαγγέλου Ζήσης

Ο Ζήσης Ευαγγέλου είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον οργανισμό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Ε.Μ.Π. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα οργανωτικού σχεδιασμού, σχεδιασμού και υποστήριξης εφαρμογής διαδικασιών, μελετών αύξησης παραγωγικότητας, ανασχεδιασμού επιχειρήσεων, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης επιχειρήσεων. Με 14 έτη στην βιομηχανία σε θέσεις παραγωγής και διαχείρισης ποιότητας και πάνω από 20 έτη ως σύμβουλος επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχει αποκτήσει βαθύτατη εμπειρία και εξειδίκευση στη διοίκηση έργων εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων. Παράλληλα, ως εισηγητής σεμιναρίων, έχει συσσωρευμένη εμπειρία που ξεπερνά τις 8.000 ώρες εισήγησης συναφών θεμάτων.