Γιώργος Χαραλαμπίδης

Γιώργος Χαραλαμπίδης

Εισηγητής : Γιώργος Χαραλαμπίδης

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του τμήματος Λογιστικής και κάτοχος MBA.

Από το 2011 έως σήμερα, διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία αλλά και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης.

Παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης.

Επιπλέον, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία που αποκόμισε ως ανώτερο οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, διαθέτει και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα: Financial Analysis and Modelling, Budgeting-Cash Flow, Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και Οικονομικό προγραμματισμό.