Γιώργος Κατωπόδης

Γιώργος Κατωπόδης

Είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστήμιου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Middlesex University Business School of London, διαθέτει Certification in Algorithms  : Design and Analysis και Certification in Web Design and Web Development.

Έχει εμπειρία στη χρήση προχωρημένου Excel, Word, PowerPoint, με εξειδικευμένες γνώσεις στο Data Analysis και διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρία στη χρήση όλων των προγραμμάτων του Microsoft Office, στην ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και στην εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων.

Έχει εργαστεί σε μεγάλες Επιχειρήσεις σε θέσεις προϊσταμένου και σε διευθυντικές θέσεις.