Γρηγόρης Ταπεινός

Γρηγόρης Ταπεινός

Εισηγητής : Γρηγόρης Ταπεινός

Γρηγόρης Ταπεινός, Senior Partner της KEY Consultants

Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης ΟΕΕ, Diploma IFRS-AIA, UK,  MBA Hofstra University, ΝΥ, απόφοιτος ΟΠΑ.

Έχει  σχεδόν 4 δεκαετίες εμπειρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, 15 ως Οικονομικός Διευθυντής, τα τελευταία 15 χρόνια ως ιδρυτής  και Senior Partner της KEY Consultants.

Δραστηριοποιείται στην ανώτατη εκπαίδευση, ΤΜΟΔ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ 407/80), ΜΔΕ του Παν/μίου Δυτ. Αττικής και ΕΕΔΕ. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής, μητρώα Β’ του ΕΟΠΠΕΠ, του ΕΚΔΔΑ και εισηγητής ενδοεπιχειρησιακών και ανοιχτών σεμιναρίων.

Μέλος επιτροπών του ΥπΟικ, Επιτροπή Φορολογικής Αναμόρφωσης (Ν. 4172/13, Ν. 4174/13) και Διαρκής Επιτροπή ΕΛΠ (Ν. 4308/20014). Μέλος του Taxation Committee-AmCham, του ΙΟΔ-ΕΕΔΕ και Μελετητής της ΓΓΔΕ-ΥΠΟΜΕΔΙ.