Κατριβάνος Περικλής

Κατριβάνος Περικλής

Με 20ετή εμπειρία στον τομέα των Πωλήσεων, ο κ. Περικλής Κατριβάνος έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στα τμήματα πωλήσεων, τόσο πολυεθνικών όσο και ελληνικών εταιρειών, όπως Henkel Hellas, Sara Lee Hellas, Kallimanis S.A., Carlsberg Group. 

 Με άρτια γνώση της αγοράς και των τάσεων, έχει ηγηθεί στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού εγχώριων και πανευρωπαϊκών πελατών, στην ανάπτυξη επιλεκτικών δικτύων πώλησης, στη χάραξη νέων μοντέλων εμπορικής πολιτικής, στο Coaching μεγάλων ομάδων πωλήσεων, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης ευρέως φάσματος που αφορούν τα τμήματα πωλήσεων. 

 Από το 2011-2016, κατείχε τη θέση του Sales Director Off Trade & Development στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία (Fix Hellas), έχοντας στην ευθύνη του τόσο το δίκτυο λιανεμπορίου όσο και τα δίκτυα τελικών σημείων της Οn Trade αγοράς και ‘’εξειδικευμένης λιανικής’’. Μετά την εξαγορά της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας από τον όμιλο Carlsberg (5/2016), στο νέο εταιρικό σχήμα που δημιουργήθηκε, έχει την θέση του National Accounts Manager, έχοντας μαζί με την ομάδα του, την ευθύνη όλων των λογαριασμών στην ελληνική επικράτεια. 

 Από τον Φεβρουάριο του 2017, ανήκει στην Χήτος ΑΕΒΕ (Ζαγόρι), έχοντας στην ευθύνη του τόσο το σύνολο του λιανεμπορίου, όσο και το τμήμα πωλήσεων Οff Τrade, σε πανελλαδική κλίμακα. Στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχει συνεργαστεί με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου σαν κύριος εισηγητής έχει διαμορφώσει εκπαιδευτικά προγράμματα, πάντα στον χώρο των πωλήσεων. Είναι κάτοχος ΜΒΑ, από το Nottingham Trent University.