Κωνσταντίνος Οικονομίδης

Κωνσταντίνος Οικονομίδης

 

Ο Κωνσταντίνος Οικονομίδης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική με κατεύθυνση στις “Στατιστικές μεθόδους στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών”. Είναι διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Έχει εργαστεί ως στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό για πολλά χρόνια, ενώ από το 2006 είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και στατιστικής. Διδάσκει επίσης ως καθηγητής σε κολλέγια, ΙΕΚ, ΚΕΚ στα μαθήματα διοίκηση επιχειρήσεων, στατιστική (θεωρία πιθανοτήτων κ.ά.), γενική λογιστική κ.ά. Τέλος, από το 2012 εργάζεται ως σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις και δημοσιεύει άρθρα και βιβλία με ειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα.