Κωνσταντίνος Περήφανος

Κωνσταντίνος Περήφανος

 

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Περήφανος είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχοντας αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Υπολογιστική Γλωσσολογία και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες και εφαρμογές Μεγάλων Δεδομένων, Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον εργασιακό του βίο, ξεκινώντας από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου στην Αθήνα ως Μηχανικός Λογισμικού και στη συνέχεια ως τεχνικός διευθυντής του προγράμματος FP6 Virtual European Music School (2004-2009), συνέχισε την επαγγελματική του πορεία ως μηχανικός λογισμικού σε διάφορες εταιρείες στο Λονδίνο, όπως η Ελευθεροτυπία και η Pearson. Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής και διευθυντής τμημάτων Μηχανικής Μάθησης σε εταιρείες όπως η Argos, η OakNorth και η codec.ai, καθώς και εκπαιδευτικός σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε θέματα στατιστικής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και εισαγωγής στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας.