Κωνσταντίνος Θωμάς

Κωνσταντίνος Θωμάς

Ο Κωνσταντίνος Θωμάς είναι ένας ερευνητής αφοσιωμένος στην προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω πολυεπιστημονικών προσεγγίσεων με έμφαση σε εφαρμογές του πραγματικού κόσμου. Διαθέτει εξειδίκευση σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, ενισχύοντας την καινοτόμο σκέψη και τις αναλυτικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει :

  • PhD στην Τεχνητή Νοημοσύνη (με εστίαση στην Επεξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη)
  • Πτυχίο στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία της Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • BSc (Hons) στη Φυσική.

Ως διδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επικεντρώνεται στην επεξήγηση της τεχνητής νοημοσύνης και έχει συνεισφέρει σε αρκετές δημοσιεύσεις στον τομέα. Στην επαγγελματική του εμπειρία, έχει εργαστεί σε έργα της ΕΕ που σχετίζονται με τον σημασιολογικό εμπλουτισμό και την επικύρωση, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως προγραμματιστής λογισμικού και ιστοσελίδων. Επιπλέον, έχει εμπειρία ως αρχηγός ιστιοπλοΐας και έχει επιτύχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως η κατάκτηση χάλκινων μεταλλίων στο Εθνικό Πρωτάθλημα ξιφασκίας.