Σπηλιόπουλος Νεκτάριος

Σπηλιόπουλος Νεκτάριος

Ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος, με σπουδές BEng/MEng, MSc Project Management, MBA Βusiness Management, είναι εξειδικευμένος Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικότητας. Διαθέτει εμπειρία 25 χρόνων στην Ίδρυση, Λειτουργία & Διοίκηση επιχειρήσεων, αφού διατέλεσε Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε εταιρείες και οργανισμούς. Σχεδιάζει και υλοποιεί Επιμορφωτικά Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά Προγράμματα και παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για: Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Marketing / Branding, Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Εξαγωγές & Διεθνείς Πωλήσεις. Επίσης, είναι συχνός ομιλητής σε Συνέδρια & Ημερίδες που διοργανώνουν Φορείς, Επιμελητήρια, Εταιρείες Συμβούλων, ενώ αρθρογραφεί σε εγνωσμένης αξίας portals (semifind.gr, κτλ.).