Ταπεινός Γρηγόρης

Ταπεινός Γρηγόρης

Έχει συμπληρώσει 25 χρόνια εμπειρίας ως στέλεχος Ελληνικών και Πολυεθνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τα οποία 15 ως Οικονομικός Διευθυντής, ενώ 7 ως Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, IFRS και US GAAP Reporting, Διοίκηση Προσωπικού, SOX και Εταιρική Διακυβέρνηση, Στρατηγικό Σχεδιασμό, Διοίκηση Έργων, Διαχείριση Αλλαγής, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και Φορολογία Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Έχει διδάξει σε πληθώρα φορολογικών σεμιναρίων σε στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, σε μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.