Ζησιμάτος Ιωάννης

Ιωάννης Ζησιμάτος

Ο Γιάννης Ζησιμάτος έχει διατελέσει για σειρά ετών Διευθυντικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (Βιομηχανικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών) και διατελεί σήμερα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής Στελεχών.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το The Nottingham Trend University μέσω του Athens Graduate School of Management (διαζώσης παρακολούθηση στην Ελλάδα) και έχει ολοκληρώσει στην Ελλάδα το εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Harvard ManageMentor» μέσω της Being Essential (ασύγχρονη εκπαίδευση).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 και για μία 20ετία διετέλεσε – με επιτυχία – στέλεχος σε επιχειρήσεις, περνώντας από όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως Πωλήσεις, Οικονομική Διεύθυνση, Διοικητική Διεύθυνση, Παραγωγή, Supply Chain.

Ως Business Consultant σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έχει εκπονήσει μελέτες Sales Plan, Financial Plan, Business Plan, Projects ανάδειξης προβλημάτων, αυτοματοποίησης διαδικασιών, δημιουργίας συστημάτων διοίκησης, οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, αξιολόγησης προσωπικού.

Από το 2006 έχει διαμορφώσει αποτελεσματικά Συστήματα Διοίκησης σε δεκάδες επιχειρήσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, έχει διενεργήσει Coaching και Mentoring σε δεκάδες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων. Από το 2016 εξειδικεύεται στην Οργάνωση τμήμάτων Πωλήσεων Β2Β και τον  σχεδιασμό μεθόδων διαμόρφωσης – εφαρμογής – αξιολόγησης ποσοτικών, αξιακών, ποιοτικών στόχων Ανάπτυξης Πωλήσεων & Κερδοφορίας, με ιδιαίτερα συγκεκριμένη και διαφοροποιημένη μεθοδολογία που καταλήγει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και αξιολογήσεις και ερμηνείες για την Λήψη Αποφάσεων.

Ως εκπαιδευτής σεμιναρίων έχει χιλιάδες ώρες διδασκαλίας έχοντας εκπαιδεύσει προσωπικό και στελέχη σε περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε σεμινάρια Πωλήσεων, Management, Soft Skills, Οικονομικά και Αναδιοργάνωσης
Επιπροσθέτως, έχει διδάξει σε προγράμματα MBΑ της ΕΕΔΕ, στο Sales Academy της Ναυτεμπορικής στο Sales Diploma της ΕΕΔΕ και στο Μεταπτυχιακό Οικονομικής Διοίκησης της ΕΕΔΕ, και στο ΜΒΑ του ICBS Διεθνές Κολέγιο Αθηνών.

Τέλος, έχει συγγράψει δεκάδες εκπαιδευτικά εγχειρίδια.