Επιχειρηματικά Πλάνα – Business Plan

Επιχειρηματικά Πλάνα - Business Plan

To επιχειρηματικό πλάνο είναι ένας οδηγός να παραμένεις επικεντρωμένος στην επιχειρηματική σου προσπάθεια.

Στη Zisimatos Management – Fb Solutions δεν εκπονούμε μόνο Business Plan, αλλά συνδράμουμε τις επιχειρήσεις στην υλοποίησή τους.  

 

Τι (ενδεικτικά) περιλαμβάνει το Business Plan : :

 • Τι κάνει η επιχείρησή σου σήμερα και πού επιθυμείς να τη πας
 • SWOT analysis : Δυνατά και αδύνατα σημεία Επιχείρησης
 • Ανάλυση αγοράς – Ανταγωνισμός
 • SWOT analysis : Ευκαιρίες και Απειλές
 • Προϊόντα και υπηρεσίες
 • Τι πουλάς, σε ποιους πελάτες και πώς θα ξεπεράσεις τον ανταγωνισμό
 • Οργάνωση, Διοίκηση, Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Απαιτούμενες υποδομές
 • Πώς θα εξελιχτεί η εταιρία σου στην αγορά; Σχέδιο μάρκετινγκ
 • Προσδιορισμός πωλήσεων, μικτών κερδών, εξόδων, και κερδών επόμενης 5ετίας (με προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις επίτευξης)
 • Στρατηγικές πωλήσεων και σχέδια δράσης. Μεθοδολογία παρακολούθησης ενεργειών
 • Στόχοι ρευστότητας επόμενης 5ετίας (με προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις επίτευξης)
 • Πλάνα / ενέργειες χρηματοδότησης
 • Διαδικασίες αξιολόγησης & λήψης αποφάσεων (σε θέματα : επενδύσεων, τιμολογιακής πολιτικής, πολιτικής αποθεμάτων & αγορών, πιστωτικής πολιτικής, ανθρώπινου δυναμικού, και άλλα)
 • Μέθοδοι παρακολούθησης πορείας υλοποίησης ενός B.P και διαδικασίες (προϋποθέσεις) αναθεώρησης