ISO 9001

ΙSO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών με επίκεντρο τον πελάτη. Είναι επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμόζεται πάνω στις υπάρχουσες διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας σταθερότητα στην ποιότητα που προσφέρει και ενσωματώνοντας καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 9001 είναι:

 • Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων – υπηρεσιών
 • Υψηλότερη ικανοποίηση πελατών, προμηθευτών και του προσωπικού
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης και δημιουργία προστιθέμενης αξίας
 • Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (Risk Assessment)
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους – εξοικονόμηση πόρων
 • Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων
 • Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την προσέλκυση νέων πελατών και την είσοδο σε νέες αγορές

Τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

 • Διαγνωστική Μελέτη: ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας της επιχείρησης με στόχο την αποτύπωση του βαθμού τυποποίησης της και της κάλυψης των απαιτήσεων του προτύπου
 • Σχεδιασμός Συστήματος Ποιότητας: προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης, καταμερισμός σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, καταγραφή και κατανόηση των αλληλένδετων διεργασιών που θα απαρτίζουν το σύστημα, ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων
 • Ανάπτυξη Τεκμηρίωσης Συστήματος Ποιότητας: καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων κάθε διεργασίας, διασφάλιση συμβατότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου, δημιουργία τυποποιημένων εντύπων, αναφορών και αρχείων
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Επιθεώρηση από Διαπιστευμένο Φορέα, πιστοποίηση