Νέα

Καλύφθηκε

Export Manager

H Zisimatos Management αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανική εταιρεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Θεσσαλίας, Export Manager.

Αρμοδιότητες

 • Εντοπισμός και διαπραγμάτευση με δυνητικούς πελάτες εξωτερικού
 • Διατήρηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες
 • Συμμετοχή σε δημιουργία και παρακολούθηση Marketing & Sales Plan
 • Ανάπτυξη, εκτέλεση των πωλήσεων και επίτευξη στόχων
 • Παρακολούθηση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (διαφημιστικές εκστρατείες, παρουσιάσεις, τιμολόγηση)
 • Προετοιμασία προτάσεων, προσφορών και υπόλοιπων απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση των εξαγωγών για τους υπάρχοντες και πιθανούς νέους πελάτες
Βασικές Απαιτήσεις
 • Επαρκής προϋπηρεσίας στην ίδια θέση και κατά προτίμηση στον κλάδο των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων
 • Άριστη γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο πανεπιστημίου, κατά προτίμηση στις Πωλήσεις & το Μάρκετινγκ ή συναφή
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρεία προσφέρει
 • Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ταξίδια στο εξωτερικό τα οποία θα αναπτύξουν το επαγγελματικό και προσωπικό προφίλ
 • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση
 • Ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον που παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία για το διεθνές περιβάλλον
Αν ταιριάζετε με τα κριτήρια, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας, με αναφορά στον κωδικό θέσης ΕΜ409.
Η διαδικασία της συνέντευξης θα γίνει στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected]

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.