Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου για Mικρές & Mεσαίες Eπιχειρήσεις

Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου για Mικρές & Mεσαίες Eπιχειρήσεις

Η Zisimatos Management με την υπηρεσία της  Financial & Business Solutions, υποστηρίζει και διασφαλίζει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τον ρόλο του Οικονομικού Συμβούλου. 

100άδες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τις παρακάτω υπηρεσίες.

 

Ενδεικτικά υπηρεσίες με μετρήσιμα οφέλη :

 • Τακτική ερμηνεία και αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης σε όλη την εμπορική και οικονομική της δραστηριότητα
 • Συνεχής καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης
 • Συμμετοχή στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, με υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων
 • Διαμόρφωση και τακτική έκδοση Εμπορικών & Οικονομικών Αναφορών (Reports & KPIs) με πληροφορίες και δείκτες προς εξαγωγή συμπερασμάτων
 • Δημιουργία και παρακολούθηση των budgets όλων των λειτουργιών (πωλήσεις, αγορές, δαπάνες, αποθέματα, εισπράξεων και άλλα). Διαμόρφωση ποσοτικών, αξιακών και ποιοτικών στόχων σε όλα τα τμήματα και λειτουργίες της επιχείρησης
 • Εποπτεία ελέγχου όλων των δαπανών & αγορών και έρευνα αγοράς για εναλλακτικές λύσεις για τον περιορισμό των εξόδων
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών τιμολόγησης, αποθεμάτων, αγορών, επενδύσεων,
 • Κοστολόγηση προϊόντων παραγωγής
 • Σχεδιασμός Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Σχεδιασμός Πιστωτικής πολιτικής
 • Εκπόνηση, εποπτεία του Cash Flow. Ανάλυση ταμειακής ρευστότητας με προτάσεις βελτίωσης
 • Επικοινωνία, διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών με τράπεζες και παρακολούθηση των όρων λήψης δανείων
 • Προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία, έλεγχος των εργασιών του λογιστηρίου
 • Αξιολόγηση, αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Εκπόνηση Business Plan & Financial Plan