Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Η επιτυχία μιας συναλλαγής συγχωνεύσεων και εξαγορών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται.

Η γκάμα προτάσεών μας περιλαμβάνει συμβουλές και πρακτική συνδρομή σε πωλητές και αγοραστές.

Υπηρεσίες για πωλητές & αγοραστές :

Θα σας συμβουλεύσουμε διακριτικά και αποτελεσματικά για την πώληση ολόκληρης ή μέρους της εταιρείας σας.

Θα σας υποστηρίξουμε σε όλη τη διαδικασία πωλήσεων, από την προετοιμασία, την επικοινωνία με τους δυνητικούς αγοραστές, τη δέουσα επιμέλεια και τις διαπραγματεύσεις πώλησης έως την υπογραφή και το κλείσιμο.

Οι διαδικασίες αγοράς ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την αρχική κατάσταση και τον τύπο αγοράς.

Θα σας υποστηρίξουμε με πρακτική βοήθεια για την πλήρη ή μερική αγορά μιας εταιρείας.