Φορολογικό Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Εισηγητές

Αλτιπαρμάκης Χρήστος

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Διευθυντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

Γαρνέλης Δημήτρης

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, κάτοχος άδειας άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος και άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως. Έχει διδακτική εμπειρία σε εξειδικευμένα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Οικονομικής Διοίκησης

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής

25 Σεπτεμβρίου 2017 16:00 – 21:00
26 Σεπτεμβρίου 2017 16:00 – 21:00

Πληροφορίες

Χαραλαμπάκη Φωφώ
Καράμπελα Τόνια

Τ. 210 27 94 991-2-5 & 211 01 35 200
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς, Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη Λογιστηρίων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών καθώς  και σε ιδιοκτήτες  Λογιστικών – Φοροτεχνικών Γραφείων

Σκοπός

Οι διατάξεις του νόμου που ισχύουν από 1/1/2014 και τροποποιήθηκαν με συμπληρωματικές εγκυκλίους επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων και την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση από τους συμμετέχοντες των νέων διατάξεων

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Η Έννοια της Νομικής Οντότητας και των Συνδεδεμένων Προσώπων
 • Φορολογική κατοικία – Περιστατικά και Συνθήκες προσδιορισμού της
 • Μόνιμη εγκατάσταση
  • Πώς ορίζεται,
  • τι περιλαμβάνει,
  • τι δεν θεωρείται Μόνιμη Εγκατάσταση
 • Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος
 • Πίστωση φόρου αλλοδαπής
 • Εισόδημα από Μισθωτή εργασία και Συντάξεις
  • Παροχές σε είδος
  • Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • Μειώσεις Φόρου
  • Πρακτικά παραδείγματα
  • Φορολογικοί συντελεστές Εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα – Φορολογικοί συντελεστές
 • Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Παραδείγματα
 • Φορολογικές Αποσβέσεις – Συντελεστές – Πότε δεν εκπίπτουν
 • Αποτίμηση αποθεμάτων – Αλλαγή μεθόδου
 • Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης
 • Μεταφορά ζημιών
 • Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών
 • Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  • Φορολογικός Συντελεστής
  • Αντικείμενο της φορολογίας
  • Υποκείμενα του φόρου
  • Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές – Υποκεφαλαιοδότηση
 • Μεταφορά λειτουργιών – Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών – Ανταλλαγή μετοχών
 • Παρακράτηση Φόρου – Υπόχρεοι σε παρακράτηση – Φορολόγηση στην πηγή
 • Συντελεστές παρακράτησης φόρου
 • Κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών οντοτήτων
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος
 • Προσδιορισμός φόρου.
 • Υποκείμενα του Φόρου
 • Φορολογικοί Κάτοικοι Ελλάδας
 • Φορολογικοί Κάτοικοι Αλλοδαπής
 • Φορολογική Κατοικία
 • Φορολογητέο Εισόδημα (πηγές)
 • Φορολογικό Έτος
 • Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής
 • Εξαρτώμενα Μέλη
 • Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
 • Παροχές σε είδος – Τι προβλέπεται για τα αυτοκίνητα Ι.Χ. των Επιχειρήσεων
 • Απαλλαγές Εισοδήματος από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
 • Φορολογικοί Συντελεστές – Αφορολόγητο
 • Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης
 • Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
 • Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες Δαπάνες
 • Προκαταβολή και Παρακράτηση Φόρου
 • Παραδείγματα

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel
4 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό του Μετρό ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !