Νέα

Καλύφθηκε

Γραμματέα Διοίκησης

Η Zisimatos Management για λογαριασμό πελάτης της ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ πλήρους απασχόλησης.

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται

 • η διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • η παροχή γραμματειακής υποστήριξης
 • η καταχώριση εισερχόμενων παραγγελιών πελατών
 • η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας
 • ο συντονισμός, οργάνωση και τήρηση των διαδικασιών
 • ο συντονισμός εργασιών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν :

 • πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ιταλικών
 • αριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • πρωτοβουλία και ομαδικότητα
 • δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • οργανωτικές ικανότητες και άνεση στην επικοινωνία
 • τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση