Νέα

Καλύφθηκε

Γραμματέας Διοίκησης

H Zisimatos Management  για λογαριασμό της διαρκώς αναπτυσσόμενης εταιρείας Θεόνη – Μεταλλικό Νερό AE με έδρα τη Βατσουνιά Μουζακίου, που διαθέτει 20 διεθνή βραβεία ποιότητας, αναζητά Γραμματέα Διοίκησης.

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται

 • Η ενημέρωση και η παρακολούθηση της agenda Διοίκησης και η τήρηση ημερολογίου (υπενθυμίσεων προς διοίκηση, εκκρεμοτήτων, προγραμματισμένων ραντεβού κλπ).
 • Προγραμματισμός εργασιών και παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων της Διοίκησης.
 • Διεκπεραίωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών της Διοίκησης και αξιολόγηση των εισερχόμενων τηλεφωνημάτων.
 • Η διαχείριση της ηλεκτρονικής (εισερχόμενης & εξερχόμενης) αλληλογραφίας.
 • Η ηλεκτρονική σύνταξη εγγράφων, διανομή και αρχειοθέτηση.
 • Η οργάνωση ταξιδιών στελεχών της εταιρίας.
 • Η υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών.
 • Η τήρηση των διαδικασιών.
 • Λοιπές βοηθητικές ή έκτακτες εργασίες.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Αρίστη γνώση εφαρμογών MS Office.
 • Πρωτοβουλία και ομαδικότητα.
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων.
 • Οργανωτικές ικανότητες και άνεση στην επικοινωνία.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.