Γραμματειακή Υποστήριξη & Back Office Masterclass

Γραμματειακή Υποστήριξη & Back Office Masterclass


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

Διάρκεια Σεμιναρίου : 6 ώρες

Κόστος : 60 €

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 20, 22 Νοεμβρίου

Ώρες Διεξαγωγής : 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γραμματείς, Βοηθούς, Προσωπικό Back & Front Office κάθε είδους επιχείρησης καθώς και σε Γραμματείς Διοίκησης.

 

Σκοπός του σεμιναρίου :

Το πλήρες σεμινάριο Γραμματειακής Υποστήριξης ξεκινά από την βασική εργαλειοθήκη και τις απαραίτητες δεξιότητες της Γραμματέως ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνει στα πιο «δύσκολα» σημεία της καθημερινότητας μίας Γραμματέως Διοίκησης. Ταυτόχρονα, ενισχύει το επικοινωνιακό προφίλ και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητα των Γραμματέων.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης & διοικητικής γραμματείας
 • Ηθική, Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Conduct), Εμπιστευτικότητα πληροφοριών
 • GDPR Γραμματέων, Βασικές αρχές
 • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων με την μέθοδο O.O.D.A.
 • Προτεραιοποίηση / Διαχείριση Εκκρεμοτήτων / Εργαλεία και εφαρμογές ορθού προγραμματισμού
 • Επείγον ή Σημαντικό ; Διαχωρισμός και Οριοθέτηση
 • Τύποι Συνεργατών – Προϊσταμένων – Συναδέλφων
 • Διαχείριση διαφωνιών, συγκρούσεων και παραπόνων
 • Προγραμματισμός και Follow Up συναντήσεων, συσκέψεων, ταξιδιών
 • Διαχείριση κρίσεων, plan b’, risk assessment
 • Επικοινωνιακή αρτιότητα γραμματέως: από την προφορική μέχρι την γραπτή επικοινωνία. Επαγγελματική επικοινωνία, παραγλωσσική και μη λεκτική επικοινωνία
 • Εμπορική και Διευθυντική Αλληλογραφία (είδη, σύνταξη, έλεγχος, εμπιστευτικότητα)
 • Η γραμματέας στον ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων: ανάπτυξη, διαμόρφωση και διατήρηση σχέσεων ενδοεταιρικά, με πελάτες και προμηθευτές, με Μ.Μ.Ε.
 • Διαχείριση χρόνου, έλεγχος, βελτίωση και καταπολέμηση αναβλητικότητας
 • Αρχεία: είδη, σύστημα αρχειοθέτησης, εκκαθάρισης, ασφάλεια και κρυπτογράφησης
 • Χρήση εταιρικών emails, newsletter, ηλεκτρονικών ημερολογίων, εφαρμογών βελτίωσης κειμένων, μετάφρασης, μορφοποίησης, αποστολής μεγάλων αρχείων, μετατροπής αρχείων, τηλεδιασκέψεων, μηχανών αναζήτησης, κωδικολογίων
 • Βασικές αρχές τηλε-εργασίας και home office

 

**Στο σεμινάριο εμπεριέχονται case studies και παραδείγματα, τα οποία είναι αρκετά βιωματικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

 

Εισηγήτρια : Ναταλία Στεφανίδη

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.