Νέα

Η σωστή οργάνωση ΠΑΝΤΑ προηγείται της αποτελεσματικής διοίκησης | Zisimatos Management

 

Η σωστή οργάνωση ΠΑΝΤΑ προηγείται της αποτελεσματικής διοίκησης

Από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι την πιο μεγάλη, η ανάγκη για διαμόρφωση ενός χάρτη οργάνωσης και διοίκησης είναι απαραίτητη.

Οργανόγραμμα, κατανομή εργασιών και διαδικασίες είναι αυτά που θα υποστηρίξουν όλα τα σχέδια που απαιτείται μία επιχείρηση να τρέξει.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν προϋποθέσεις αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων και τμημάτων καθώς τα περισσότερα προβλήματα παρουσιάζονται στις δια-τμηματικές διαδικασίες.

Μία ολοκληρωμένη και σωστά σχεδιασμένη οργανογραμματική μελέτη :

  • Δημιουργεί αποτελεσματικές σχέσεις οργάνωσης και εργασίας της διοίκησης με τους ανθρώπους
  • βοηθά να κατανοήσει ο καθένας μας τον ρόλο του αλλά και τον ρόλο των υπολοίπων μέσα σε μια επιχείρηση
  • αξιολογεί ποιες εργασίες είναι αποτελεσματικές και ποιες όχι
  • βοηθά στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τμημάτων
  • αναδεικνύει τις ικανότητες των ανθρώπων μας, καθώς καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα οργανωμένο περιβάλλον
  • αναδεικνύει τις οργανωτικές μας αδυναμίες
  • δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού
  • δημιουργεί διαπραγματευτικό πλεονέκτημα με πελάτες / προμηθευτές
  • δημιουργεί ικανοποίηση στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας

Η σωστή οργάνωση ΠΑΝΤΑ προηγείται της αποτελεσματικής διοίκησης | Zisimatos Management

Πράξτε την αλλαγή με σαφές οργανόγραμμα, ρόλους και διαδικασίες : Από αυτά ξεκινάμε για να οικοδομήσουμε μία βιώσιμη πορεία για την συνέχεια …

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η οργάνωση ΠΑΝΤΑ προηγείται της διοίκησης

Επειδή σίγουρα θα χρειαστείτε την βοήθειά μας ..….