Νέα

Καλύφθηκε

Ι.Τ Manager

H Zisimatos Management αναζητά IT Manager για λογαριασμό ταχέως αναπτυσσόμενη Ανώνυμη Εταιρία στον Νομό Καρδίτσας.

Αρμοδιότητες:
 • Υπεύθυνος υποστήριξης εφαρμογών λογιστικού – εμπορικού περιεχομένου (ERP)
 • Διαχείριση και επίβλεψη λειτουργίας δικτύων και δικτυακών συσκευών (VPN & VLAN)
 • Platform Virtualization
 • Γνώση SQL server
 • Γνώση IP τηλεφωνίας
 • Άριστη χρήση του Microsoft Office
 • Υπεύθυνος υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της εταιρίας με την νομολογία περί ασφάλειας προσωπικών δεδομένων – GDPR. Επιθυμητή σχετική πιστοποίηση
 • Πρόσθετες γνώσεις εφαρμογών θα φανούν χρήσιμες

Ικανότητες:

 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δημιουργική και αναλυτική σκέψη
 • Δεξιότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ευελιξίας και τήρησης προθεσμιών
 • Ικανότητα να εξηγεί σύνθετα συστήματα με απλούς όρους
 • Επαρκής εμπειρία σε ανάλογη θέση

Παροχές:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση

Για αποστολή του βιογραφικού επιλέξτε των κάτωθι σύνδεσμο: