Ηγεσία: Πράξη και Αποτελεσματικότητα

Ηγεσία: Πράξη και Αποτελεσματικότητα


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

Διάρκεια Σεμιναρίου : 8 ώρες

Τιμή : 400€

Ημερομηνία : 27 Ιουνίου

Ώρες : 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής : Δια ζώσης – OTE ACADEMY (Περιοχή Μαρούσι)


Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές τμημάτων.

 

Σκοπός Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να παρέχει κατανόηση και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τη Διοίκηση, την Επικοινωνία, την Ηγεσία και την Ανάπτυξη Προσωπικού σε μια επιχείρηση.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν και να προσαρμόζουν τα στυλ διοίκησης, να διαχειρίζονται τις προσωπικότητες της ομάδας, να δημιουργούν επιτυχημένα οράματα, να οργανώνουν τις ομάδες και να διαχειρίζονται τις αλλαγές.

Επίσης, θα αναπτύξουν δεξιότητες για την παραγωγικότητα, την επικοινωνία και την ενθάρρυνση των εργαζομένων, καθώς και πρακτικές για την αυτο-βελτίωση και τη διαχείριση του άγχους.

 

Θεματολογία Εκπαίδευσης:

 • Ποια στυλ Διοίκησης & συμπεριφοράς  επιβάλλεται να διαθέτω και ποια ταιριάζουν στην ομάδα μου
 • Πως επηρεάζεται το Στυλ Διοίκησης μου από τις διαφορετικές προσωπικότητες των ατόμων της Ομάδας μου
 • Πως διαμορφώνονται επιτυχημένα οράματα και πως παντρεύονται οι διαφορετικές κουλτούρες και οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης μέσα στις επιχειρήσεις
 • Τα μοντέλα οργάνωσης για κάθε τμήμα μιας επιχείρησης και οι 5 πιο σημαντικές αρμοδιότητες ενός Manager
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ομάδων μέσω τμηματικής και δια-τμηματικής συνεργασίας
 • Decision Making  & Change Management
 • Ηγεσία και Παραγωγικότητα:
  • Τί παρακινεί τους υπαλλήλους;
  • Πώς οι μέθοδοι παρακίνησης αυξάνουν την αφοσίωση των εργαζομένων;
  • Από την παρακίνηση πώς οδηγώ τον εργαζόμενο στην αυτό-παρακίνηση;
  • Ποιος ο ρόλος της ανοικτής επικοινωνίας στην άσκηση ηγεσίας;
  • Χρειάζεται αποτυπωμένη διαδικασία Internal Communication (IC plan)σε μία επιχείρηση και υπό ποιες προϋποθέσεις;
  • Πώς διαμορφώνω επικοινωνιακό μοντέλο μεταξύ ηγέτη και ομάδας με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση ενδο-εταιρικών συγκρούσεων;
 • Επικοινωνία επιχειρήσεων: η διάχυση της άτυπης γνώσης και η σχέση τους με την συναισθηματική και γνωστική εμπιστοσύνη των εργαζομένων:
  • Πώς διαμορφώνω ανοικτή και ξεκάθαρη επικοινωνία με τα στελέχη;
  • Θετική ή επαγγελματική επικοινωνία;
  • Πώς η προσωπικότητα του επιχειρηματία, του προϊσταμένου και της Διοίκησης διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα στην πράξη
  • Πώς χαρτογραφώ και αξιοποιώ τα ειδικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητας και συμπεριφορικά) στελεχών, σε ποιους και για ποιον λόγο;
  • Πώς διαχέω άτυπη γνώση, παρακινώ προς αυτήν την κατεύθυνση και δημιουργώ πρότυπα συνεργασίας (ομάδων, τμημάτων, εργαζομένων);
  • Που συναντά η άτυπη γνώση τις διαδικασίες;
  • Παράγοντες ενίσχυσης εργασιακού άγχους, συνυφασμένοι με άτυπες αρμοδιότητες.
 • Τα «Α» της Ανάπτυξης επιχειρηματιών και στελεχών:
  • Αυτοφροντίδα
  • Αυτοβελτίωση
  • Αυτογνωσία
  • Αυτοπεποίθηση
  • Πρακτική εφαρμογή τεχνικών αυτοφροντίδας και αυτοβελτίωσης στελεχών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών-περιβαλλοντικών-συναισθηματικών-εργασιακών).
  • Χαρτογράφηση επικοινωνιακού προφίλ στελεχιακών ομάδων και ηγετών.
  • Risk matrix, risk assessment ως μέτρο πρόληψης ενδο-εταιρικών συγκρούσεων και επικοινωνία αυτού στους εργαζομένους.

 

Εισηγητές : Ζησιμάτος Γιάννης & Ναταλία Στεφανίδη

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.